Poslední obsahová aktualizace materiálu proběhla v první polovině roku 2017. Distribuce aktualizovaného infomateriálu probíhá od září 2017 v návaznosti na výtisk kompletní sady Lesy a lesoparky Prahy.

Aktuálně (distribuce, aktualizace apod.):

  • V současné době je infomateriál k dispozici v tištěné podobě v informačních stojanech v prostorech OCP MHMP v Jungmannově ulici, ve 4., patře proti kanceláři 463b a v dalších standardních distribučních místech pro infomační materiály MHMP k pražské přírodě.