Od května 2020 se významně rozšířil počet stád, která se pasou na pražských loukách a svazích. Na svou každoroční pouť po vybraných přírodních lokalitách nastupují tři stáda ovcí a koz.

Pastva zvířat zajišťuje specifický management, který je velmi přínosný pro zachování cenných přírodních lokalit a je na ni vázána řada ohrožených druhů rostlin i živočichů. 

Prosíme všechny návštěvníky pražské přírody o ohleduplné chování v blízkosti stád. Nechte, prosím, své psy na vodítku a zabraňte jejich styku se stádem. Zvýšenou pozornost věnujte i svým dětem.

Aktuální místa pastvy jsou vždy vymezena síťovými ohradníky. Průchodnost jednotlivých lokalit zůstává zachována. Jen místy budete muset zvolit jinou pěšinu než obvykle.

Věříme, že i vám zpestří návštěvu oblíbených lokalit.

Jaké lokality pomáhají stáda udržovat:
 

Stáda ovcí a koz opět vyráží do pražské přírody, orientační mapa lokalit pastvy, jaro 2020