Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo svým usnesením ze dne 17. června 2010 novou Koncepci péče o zeleň v hlavním městě Praze. Předkladatelem materiálu byl radní pro životní prostředí Ing. Vladislav Mareček, zpracovatelem společnosti BNV Consulting a PZKaGIS, s.r.o.

Přijatá koncepce nahrazuje dokument přijatý v roce 1996, který byl již zastaralý a neodpovídal současným potřebám města.
Nová koncepce počítá mj. s rozvojem kompostáren, oživením projektu zeleného pásu kolem Prahy nebo s tím, že se magistrát bude starat i o lesy, které dosud spravují Lesy České republiky. Dělí dále nově zeleň do tří kategorií podle intenzity údržby, dosud to byly čtyři skupiny. Změna by měla umožnit lépe financovat péči o zelené plochy. Materiál také navrhuje, aby zelené plochy, které dosud spravovala Technická správa komunikací nebo dopravní podnik, byly převedeny na městské části.
Na základě nové koncepce bude novelizována vyhláška hlavního města Prahy o ochraně veřejné zeleně.

dokument ke stažení:


související informace: