Starý sad je zakreslen už na mapách z roku 1848 a roste zde několik pěkných a opravdu starých jabloní i hrušní. V minulém roce pozemek sadu o rozloze více jak 0,7 ha koupila městská část od soukromého vlastníka. V dalších letech je plánována obnova sadu, zbudování mlatové cesty napříč územím, založení malé kvetoucí loučky, vyhloubení tůně u potoka s povalovým chodníkem a umístění lavičky. U potoka nebudou chybět ani košíkářské vrby řezané na hlavu.

Pro odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy provádí vyřezávací práce organizace Lesy hl. m. Prahy.