Tento odborný seminář pořádá Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanského sdružení jako první ze čtyř volně na sebe navazujících seminářů. 
Semináře jsou určené především pro pražské správce městské zeleně a pro související realizační firmy. Jsou zaměřeny na péči o stromy ve městech v rámci nejnovějších poznatků, jejich ochranu, jejich ekologický význam a význam kvality systematické péče a jejím vlivu na budoucnost.

Přednášet Vám budou odborníci na arboristiku, kteří běžně prezentují na odborných seminářích a konferencích. Časová dotace jednotlivých seminářů bude cca 5 hodin, účastníkům budou vystaveny účastnické listy.

Semináře se budou konat v rámci akcí doprovázejících nominaci hlavního města Prahy na celoevropsky uznávaný titul Evropské město stromů a konání mistrovství Evropy ve stromolezení (ETCC). Toto mistrovství se bude historicky poprvé konat ve dnech 12.-13. června 2010 v České republice!

Semináře jsou realizovány za podpory hlavního města Prahy. Proto mohou být pro konečné účastníky, pracovníky městských částí a příslušných dodavatelských firem zdarma. Využijte tedy této možnosti a přihlaste se.

Výsadba stromů v městském prostředí VÝSADBY STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ

První seminář se bude zabývat novými poznatky při výsadbě stromu. Zaměří se na rozpoznání kvality výsadbového materiálu, na používání substrátu na pozměněných stanovištích i na technologii výsadby samotnou. Neustále se u nových výsadeb stromů setkáváme s omyly, které mají na ujmutí a další vývoj stromu zásadní vliv a proto součástí semináře bude také výklad s popsáním obvyklých chyb. Stromy jsou dlouhověké organismy. Co dostanou do vínku při výsadbě ovlivní zásadně jejich vývoj a zároveň jim dává či bere možnost dožít se opravdu mnohých let.

Termín: 23. března 2010

Místo: Nová radnice hl.m. Prahy na Staroměstském náměstí v Praze

Cena: bezplatný

Přihláška: naleznete ji na stránkách Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu nebo je ke stažení níže.

Přihlášení: vyplňte, prosím, závaznou přihlášku (formát .DOC, velikost 102 kB). Můžete ji zaslat klasickou poštou, faxem nebo oscanovanou e-mailem.Témata všech čtyř odborných seminářů:
 

23. března 2010 - "Výsadby stromů v městském prostředí"

13. dubna 2010 - "Ochrana stromů při stavebních činnostech"

18. května 2010 - "Systematická péče o stromy v legislativním rámci"

8. června 2010 - "Řez dřevin ve městech"