Tento odborný seminář pořádá Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanského sdružení jako třetí ze čtyř volně na sebe navazujících seminářů. 
Semináře jsou určené především pro pražské správce městské zeleně a pro související realizační firmy. Jsou zaměřeny na péči o stromy ve městech v rámci nejnovějších poznatků, jejich ochranu, jejich ekologický význam a význam kvality systematické péče a jejím vlivu na budoucnost.

Seminář je koncipován ve formě pracovní dílny, kdy budeme na případových studiích a příkladech řešení hledat praktickou aplikaci teoretických znalostí. Bude probrána a diskutována celá řada konkrétních řešení, jak postupovat v případě interakce stromu a stavby a budou představeny technické řešení detailů staveb v blízkosti stromů. Bude prostor pro prodiskutování Vašich případných konkrétních situací.

Semináře se budou konat v rámci akcí doprovázejících nominaci hlavního města Prahy na celoevropsky uznávaný titul Evropské město stromů a konání mistrovství Evropy ve stromolezení (ETCC). Toto mistrovství se bude historicky poprvé konat ve dnech 12.-13. června 2010 v České republice!ilustrační obrázek - legislativa 

Systematická péče o stromy v legislativním rámci


Hlavní body semináře:

1) Plány péče o stromy v městském prostředí, používané metodiky a hlavní diagnostické pohledy

  • hlavní důrazy inventarizace stromů
  • hodnocení provozní bezpečnosti stromů
  • fytopatologický rozbor jako součást inventarizace stromů

2) Návrh adekvátní péče o stromy

  • základní technologie navrhované jako součást inventarizace stromů
  • hlavní zásady péče o stromy (výsadba, řez, bezpečnostní vazby) z pohledu zadavatele
  • poškození dřevin (definice dle studie Safe Trees, 2009 zpracované pro MŽP)


3) Novela zák. č. 114/1992 Sb. a její vliv na péči o stromy ve městech

  • režimy povolování kácení stromů v mimolesním prostředí
  • stanovování adekvátní výše náhradních výsadeb
  • kompenzační opatření (dle studie Safe Trees, 2008 zpracované pro AOPK ČR)


Přednášející: Ing. Jaroslav Kolařík, PhD.

Termín: 18. května 2010, od 9:00 do 14:00 hod.

Místo: Nová radnice hl.m. Prahy na Staroměstském náměstí v Praze


Cena: bezplatný

Přihláška: naleznete ji na stránkách Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu nebo je ke stažení níže.

Přihlášení: vyplňte, prosím, závaznou přihlášku (formát .DOC, velikost 102 kB). Můžete ji zaslat klasickou poštou, faxem nebo oscanovanou e-mailem.Témata všech čtyř odborných seminářů:
 

23. března 2010 - "Výsadby stromů v městském prostředí"

13. dubna 2010 - "Ochrana stromů při stavebních činnostech"

18. května 2010 - "Systematická péče o stromy v legislativním rámci"

8. června 2010 - "Řez dřevin ve městech"