Tento odborný seminář pořádá Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanského sdružení jako druhý ze čtyř volně na sebe navazujících seminářů. 
Semináře jsou určené především pro pražské správce městské zeleně a pro související realizační firmy. Jsou zaměřeny na péči o stromy ve městech v rámci nejnovějších poznatků, jejich ochranu, jejich ekologický význam a význam kvality systematické péče a jejím vlivu na budoucnost.

Seminář je koncipován ve formě pracovní dílny, kdy budeme na případových studiích a příkladech řešení hledat praktickou aplikaci teoretických znalostí. Bude probrána a diskutována celá řada konkrétních řešení, jak postupovat v případě interakce stromu a stavby a budou představeny technické řešení detailů staveb v blízkosti stromů. Bude prostor pro prodiskutování Vašich případných konkrétních situací.

Semináře se budou konat v rámci akcí doprovázejících nominaci hlavního města Prahy na celoevropsky uznávaný titul Evropské město stromů a konání mistrovství Evropy ve stromolezení (ETCC). Toto mistrovství se bude historicky poprvé konat ve dnech 12.-13. června 2010 v České republice!

Odborný seminář  


Ochrana stromů při stavební činnosti

Budou probrána zejména následující témata:

 • Stromy a stavba
 • Proč stromy chránit a jaká ochrana má smysl
 • Projektová příprava, navrhování účinné ochrany stromů
 • Kdo je za ochranu zodpovědný, technické dozory
 • Realizace ochrany v praxi
 • ČSN a reálná ochrana
 • Výběr stromů vhodných pro ochranu
 • Nejčastější typy poškození stromů
 • Ochrana kořenové zóny - praktická řešení
 • Realizace cest v kořenové zóně - příklady řešení
 • Jiné stavební konstrukce - způsoby založení
 • Sítě technického vedení a stromy
 • Terénní modelace v blízkosti stromů

Následná péče

 • Stres po stavbě
 • Regenerace stanoviště
 • Specifika péče
 • Stromy ovlivněné stavbou a provozní bezpečnost


Termín: 16. dubna 2010, od 9:00 do 14:00 hod.

Místo: Nová radnice hl.m. Prahy na Staroměstském náměstí v Praze


Cena: bezplatný

Přihláška: naleznete ji na stránkách Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu nebo je ke stažení níže.

Přihlášení: vyplňte, prosím, závaznou přihlášku (formát .DOC, velikost 102 kB). Můžete ji zaslat klasickou poštou, faxem nebo oscanovanou e-mailem.Témata všech čtyř odborných seminářů:
 

23. března 2010 - "Výsadby stromů v městském prostředí"

13. dubna 2010 - "Ochrana stromů při stavebních činnostech"

18. května 2010 - "Systematická péče o stromy v legislativním rámci"

8. června 2010 - "Řez dřevin ve městech"