Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 173
Předchozí | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Další
 • 28. 1. 2016 Komplexní obnova parkové komunikace mezi ulicí Oveneckou a U Výstaviště
  V roce 2016 je plánována rozsáhlá rekonstrukce teplovodu Pražskou teplárenskou a.s. v rámci komunikace od Výstaviště k ulici Ovenecká ve Stromovce.  Odborem ochrany prostředí MHMP byl zadán koncepční projekt na „Komplexní opravu parkové komunikace mezi ulicí Oveneckou a U Výstaviště“.
 • 25. 1. 2016 Rekonstrukce a revitalizace ploch v parku na vrchu Vítkově realizované v roce 2015, výhled na rok 2016
  V roce 2015 byla zrealizována řada projektů na revitalizaci a obnovu parku na Vrchu Vítkově. Jedná se o novou výsadbu stromů a květinových kompozic, obnovu mobiliáře, obnovu krajinných schodišť, obnovu a prosvětlení porostů, arboristické ošetření stromořadí, opravy a rekonstrukce parkových cest. Nezapomínáme ani na drobné akce, jako je instalace nových ptačích krmítek a budek. V roce 2016 jsou plánovány další podobné aktivity a rozšíření rekreačních možností návštěvníků Vítkova.
 • 8. 1. 2016 Rekonstrukce předprostoru Šlechtovy restaurace - I.etapa
  Koncem roku 2015 byla dokončena I. etapa rekonstrukce předprostoru Šlechtovy restaurace „ Návrh sadových úprav u podchodu u Šlechtovy restaurace“. Jedná se o prostor bývalého alpina u podchodu do dna bývalého rybníka před Šlechtovou restaurací. Na realizaci I. etapy naváže realizace II. etapy rekonstrukce předprostoru Šlechtovy restaurace (parter s květinovými záhony).
 • 12. 10. 2015 Revitalizace vrchu Třešňovka
  Na vrchu Třešňovka v Hrdlořezích byl krátce po druhé světové válce vysázen třešňový sad. Z počátku byl hospodářsky využíván, ale postupem času se o něj přestalo pečovat. V současné době je většina sadu neprostupná, zanesená odpadem a zarostlá. V říjnu 2015 byla zahájena revitalizace této lokality. Projekt byl finančně podpořen z dotací EU. Nejviditelnější a nejzásadnější práce zahrnující kácení a výřezy náletů a stromů, úklid odpadu a výsadbu nových třešní budou provedeny do konce roku 2015. Navazující drobnější práce spíše dekorativního charakteru budou pokračovat do roku 2018.
 • 11. 9. 2015 Fotodokumentace z úprav v parku na vrchu Vítkově realizovaných během vegetačního období
  Fotogalerie zachycují obnovu bylinných lučních směsí - Slunovrat a Paprsek - u schodiště k památníku, dále zde najdete fotografii ke kompoziční obnově výhledů v severních svazích směrem na Karlín a fotografii k arboristickému ošetření centrální aleje javorů stříbrných. Další fotografie dokumentují probírky Severních svahů a zprůchodnění původních pěšin v dubových porostech po vrstevnici severních svahů.
 • 10. 9. 2015 V ovocném sadu u Malé říčky ve Stromovce kvete letničkotrvalková směs vysetá na jaře 2015.
  Přijďte se potěšit pestrou záplavou květů, motýlů, včel a čmeláků ...
 • 24. 7. 2015 Rozkvetlé letničkové záhony před Šlechtovou restaurací v Královské oboře Stromovce
  Návštěvníky pražské Královské obory Stromovka jistě potěší rozkvetlé letničkové záhony před Šlechtovou restaurací. Mezi kvetoucími letničkami lze objevit v hojném počtu lokanku, kmín, koukol, objevují se květy ostálek, chrpy a tabáku, začíná nakvétat krásenka. Ve středových záhonech se objevují fialové květy sporýše. Rozkvetlé druhy jsou velkým lákadlem pro čmeláky a motýli.
 • 6. 5. 2015 Výsadby v Královské oboře Stromovka v dubnu a květnu 2015
  Po velikonočních svátcích byla započata první etapa výsadby vzrostlých stromů a keřů v bývalé štěpnici (Psí louce) a ve Starém parku a na severních svazích Stromovky. V polovině května se plánuje založení letničkových záhonů z přímého výsevu v kombinaci s předpěstovanou sadbou letniček na parteru před Šlechtovou restaurací a výsev letničko-trvalkové směsi v sadu u Malé říčky.
 • 23. 3. 2015 Rekonstrukce a revitalizace ploch v parku na vrchu Vítkově na konci roku 2014 a na jaře roku 2015
  Park na vrchu Vítkově prochází obdobně jako další parky a zahrady ve správě města průběžnou obnovou a regenerací. V závěru roku 2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce hlavního schodiště k památníku a dále pěstební obnova keřových porostů jižních svahů Vítkova. Podél nedávno zrekonstruované severní cesty v parku bude letos na jaře dosazena souvislá linie alejových stromů.
 • 17. 2. 2015 Probíhá celková obnova stromořadí Modřanská - Podolské nábřeží
  V úseku mezi Podolskou porodnicí a křižovatkou Modřanské a Branické ulice se nachází stromořadí, ve kterém byla v předchozích letech prováděná dílčí obnova jednotlivých stromů. Na podzim 2014 bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci tohoto stromořadí, která by měla být dokončena na jaře 2015. V rámci rekonstrukce stromořadí byl proveden dendrologický průzkum a následně byly navrženy nové výsadby vzrostlých výpěstků alejových stromů: javor mléč (Acer platanoides´Emerald Queen´), lípa obecná (Tilia vulgaris´Pallida´), jilm zlatý (Ulmus hollandica´Dodoens´), jerlín japonský (Sophora japonica´Princenton Upright´)a lípa stříbrná (Tilia tomentosa´Brabant´). Byly vysazovány pouze vzrostlé stromy, o obvodu kmene 18-20 cm (v 1,3 m výšky kmene stromu).
Celkový počet: nejméně 173
Předchozí | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Další

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Doporučujeme

Související články odjinud