Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 170
Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Další
 • 28. 7. 2017 V Radlicích vznikly nové louky a nový les
  Území Dívčích hradů v Radlicích, v těsné blízkosti přírodní rezervace Prokopské údolí a přírodní památky Ctirad, prochází v současné době velkou proměnou. Na místě bývalých polí se budou v budoucnu rozkládat rozsáhlé louky s lesíky a roztroušenou zelení.
 • 20. 7. 2017 Obnova cestní sítě a mobiliáře na dně bývalého rybníka ve Stromovce v roce 2017
  Na začátku června začala další etapa celkové rekonstrukce dna bývalého rybníka - obnova cestní sítě a mobiliáře. Stavební práce budou dokončeny v říjnu 2017. Na stavební úpravy opět naváže obnova travnatých ploch na dně bývalého rybníka. Na konci roku bude dno bývalého rybníka opět přístupné veřejnosti.
 • 3. 7. 2017 Stromovka má na léto novou fontánu
  Po opravě kašny nedaleko Šlechtovy restaurace má Stromovka další nový vodní prvek. Tím je fontána na nově vybudovaném rybníku. Nejhezčí pohled na fontánu je z krátkého dřevěného mola vedoucího na dubový pahorek. Jedná se již o třetí fontánu, která byla ve Stromovce spuštěna.
 • 16. 5. 2017 Stromovka má novou kašnu
  Královská obora Stromovka si stále zvyká na své nové rybníky a další novinkou je právě opravená kamenná kašna.
 • 27. 2. 2017 Rekonstrukce stromořadí V Olšinách v roce 2017
  Pro rekonstrukci stromořadí v ulici V Olšinách byl zadán projekt „Obnovy stromořadí v ulici V Olšinách“, který obsahuje podrobný dendrologický průzkum 134 stromů ve stromořadí, návrh cílového stavu stromořadí a návrh cílového taxonu ve stromořadí a návrh první etapy obnovy stromořadí s ohledem na stávající stav stromořadí včetně následné 5 leté péče o nové výsadby. Realizace výsadeb by měla proběhnout na jaře 2017.
 • 19. 12. 2016 Celková rekonstrukce centrálního prostoru Královské obory Stromovka, bývalého dna rybníka
  Královská obora Stromovka je jedním z nejvýznamnější pražských přírodně krajinářských parků. Od konce roku 2015 probíhá celková obnova centrální části Královské obory Stromovky, bývalého dna rybníka, dle projektu Ing. Šimka – atelier Florart. V první etapě rekonstrukce v roce 2016 byla provedena rekonstrukce původního vodohospodářského systému. Na rekonstrukci navázala výstavba nových vodních ploch v nejvíce podmáčených místech dna bývalého rybníka a další související práce. V roce 2017 bude pokračovat celková revitalizace této části parku a zároveň bude zahájena oprava zchátralé Šlechtovy restaurace a navazujícího společenského prostoru tzv. Kaštanky. Výstavba nových vodních ploch je největším novým počinem ve Stromovce za posledních sto let.
 • 2. 12. 2016 Zeleň v Praze se významně rozšíří
  V dohledné době se z iniciativy Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí v Praze významným způsobem rozšíří plochy veřejné krajinné zeleně, a to zejména ve východní části Prahy, kde je dnes zeleně nedostatek. V současné době je již plně v běhu výsadba nového lesa s místním názvem "Robotka", a to mezi Dubčí a Běchovicemi. V roce 2017 vznikne další nový les "V Panenkách" a zalesňování bude pokračovat i v Satalicích a Kunraticích.
 • 1. 12. 2016 Restaurování zábradlí z kamenných sloupků (patníků) podél Mesceryho cesty ve Stromovce
  Mecseryho  cesta v parku Stromovka (cesta nese název po Karlu Mescerym, rakouském státním úředníkovi, českém místodržícím a ministru policie) bývala kočárovou spojnicí mezi nejvýznamnějšími stavbami ve Stromovce, mezi Místodržitelským letohrádkem a Královskou dvoranou (Šlechtovou restaurací). Od srpna 2016 do poloviny listopadu zde proběhly restaurátorské práce dle projektu akademického sochaře Petra Vitvara.
 • 9. 11. 2016 Pilotní projekt obnovy stromořadí v ulici Budečská s využitím prokořenitelných buněk
  Zdravé a dlouhodobě prosperující stromy v městských ulicích přispívají významným způsobem ke zkvalitnění života v centrech měst – jejich funkce je nenahraditelná. Důležitým předpokladem jejich funkčnosti a dlouhověkosti je zajištění kvalitního prokořenitelného prostoru pro existenci a růst stromů ve značně nepříznivých městských podmínkách. Odbor ochrany prostředí MHMP OCP Prahy připravil na konec roku 2016 a jaro 2017 realizaci pilotního projektu obnovy stromořadí v ulici Budečská s využitím nové technologie.
 • 8. 11. 2016 Ve Stromovce v části parku Za drahou byly doplněny dva fitness prvky pro posilování vlastní vahou těla (Workout fitness)
  Nové fitness prvky jsou umístěny v rámci stávajícího fitness stanoviště v části parku Za drahou poblíž viaduktu Podmokelské dráhy. Workout fitness jsou sportovní aktivity, která zahrnují různé cviky na venkovních sportovních hřištích, především na hrazdě, bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících a jiných konstrukcích, nebo i bez jejich použití (na zemi). Hlavní důraz je kladen na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti.
Celkový počet: nejméně 170
Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Další

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Doporučujeme

Související články odjinud