Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 160
Předchozí | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další
 • 10. 11. 2017 Výsadby ovocných stromů v Praze pokračují
  Úloha ovocných sadů a alejí v městském prostředí není pouze produkční, neméně významná je také jejich role biotopu, rekreačního prostoru nebo krajinného prvku. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy spravuje celkem 51 ovocných sadů s celkovou rozlohou 68 hektarů a 14 ovocných alejí. V minulých letech bylo na území Prahy vysázeno přes 2 500 nových ovocných stromů. Tento podzim a následující jaro bude výsadba ovocných stromů pokračovat. Celkem je plánováno vysazení tří stovek stromů a stejně jako v předchozích letech se bude jednat především o staré ovocné odrůdy ve vysokokmenných tvarech.
 • 26. 10. 2017 Dívčí hrady mění tvář
  V oblasti Dívčích hradů, rozsáhlé náhorní plošiny na okraji Prokopského údolí, dochází v souladu s dlouhodobou strategií hl. m. Prahy při rozšiřování ploch zeleně k poměrně radikální proměně celého území, probíhá zde transformace orné půdy na rozvolněnou veřejně přístupnou krajinnou zeleň
 • 18. 10. 2017 Oprava Mariánské studánky
  Mariánská studánka je, jako bohužel i mnoho dalších pražských studánek, v zanedbaném stavu. Voda vytéká z plastové ulomené trubky na rozpadlou dřevěnou podlážku a okolí působí velice neutěšeným dojmem. Studánka byla naposledy výrazně upravována v roce 1946. Oprava proběhne v období října až listopadu 2017.
 • 22. 9. 2017 Fotogalerie záhonů na parteru Obory Hvězda před letohrádkem realizovaných na jaře 2016
  Na jaře 2016, proběhla realizace trvalkových záhonů na parteru Obory Hvězda před letohrádkem. Autorem projektové dokumentace je Ing. Ondřej Fous.
 • 20. 9. 2017 Znovuzrození nejstarší části dětského hřiště Kaštánek ve Stromovce
  Na dětském hřišti Kaštánek ve Stromovce (u vstupu do parku z Ovenecké ulice) se nachází unikátní realizace sochařských autorských objektů věnovaných dětem v roce 1961. Autory jsou celosvětově uznávaná sochařka Eva Kmentová a významný sochař Olbram Zoubek, partneři nejen v uměleckém životě. Vzhledem ke špatnému technickému stavu autorských objektů připravil Odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s autorem sochařem Olbramem Zoubkem, restaurátorem Jakubem Grecem a architektem Martinem Rösslerem projekt na rekonstrukci autorských objektů a navazujícího okolí. Na základě konzultací s Olbramem Zoubkem proběhla rekonstrukce do podoby dětského hřiště z roku 1961, bohužel dokončení prací se již autor o pár měsíců nedožil.
 • 18. 9. 2017 Se psem v parku
  Psi žijící se svým pánem ve městě to nemají lehké. Většinu dne tráví doma v bytě a jen čekají, až se jejich páni vrátí domů a vezmou je na procházku. Jdou většinou spíše do parku než do lesa, těch už ve městech moc nebývá. A protože parků a dalších zelených ploch je ve městech málo, potkávají další pejskaře, cyklisty či běžce. Z tohoto důvodu je potřeba dodržovat určitá pravidla. Navíc naprostá většina městských parků má svá vlastní pravidla chování ve svém prostoru. Pamatujte, že je lepší problémům předcházet, než je posléze muset řešit. Procházku v parku byste si měli vy i váš čtyřnohý kamarád především užít. Bohužel existuje mnoho lidí, kteří přípravu na situace, které mohou v parku nastat, podceňují a poté chybně reagují, pokud k nim dojde.
 • 8. 9. 2017 Louky podél Litovicko-šáreckého potoka pomáhají udržovat krávy
  V průběhu září a října tohoto roku se vám může stát, že při procházkách Šáreckým údolím narazíte na stádo krav. Krávy jsou v Praze jistě neobvyklou podívanou, současně jsou však platným pomocníkem v managementu udržování luk.
 • 16. 8. 2017 Nový les V Panenkách
  V polovině srpna 2017 byl zahájen nový projekt lesoparku mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy - Les V Panenkách. Jedná se o projekt, který je svou velikostí druhým největším projektem zeleně (po lesoparku Letňany z roku 2008) realizovaným po roce 1989.
 • 10. 8. 2017 Kulturní památku v Kunratickém lese poškozují cyklisti
  S rozvojem terénní cyklistiky se nejen v lesích na území hl. m. Prahy setkáváme s nešvarem, kdy si cyklisté chtějí zpestřit jízdu po "nudných asfaltových cyklostezkách" a vydávají se do lesních porostů, kde s velkou urputností vytváří nové trasy plné skoků a terénních úprav. Tento negativní jev se nevyhnul ani lokalitě obléhacího tábora a Nového hradu.
 • 10. 8. 2017 Sedlecké údolí se mění k nepoznání
  Ještě před rokem a půl bylo celé Sedlecké údolí hustě zarostlé křovím i pichlavými akáty a rozhodně nelákalo k procházce. Odbor ochrany prostředí jako zástupce vlastníka pozemků tedy přistoupil k revitalizaci území, kterou zajišťují Lesy hl. m. Prahy.
Celkový počet: nejméně 160
Předchozí | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Doporučujeme

Související články odjinud