Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 173
Na stránce:
První | Předchozí | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Další
 • 17. 2. 2015 Probíhá další etapa postupné rekonstrukce stromořadí na Janáčkově nábřeží
  Na podzim 2014 byla zahájena další etapa postupné rekonstrukce stromořadí na Janáčkově nábřeží, v úseku mezi Palackého mostem a mostem Legií. Rekonstrukce této etapy by měla být dokončena na jaře roku 2015. Předchozí etapy dosadeb proběhly v letech 2003 - 2004 a v roce 2007. V rámci rekonstrukce stromořadí byl proveden dendrologický průzkum a následně byly navrženy nové výsadby vzrostlých výpěstků alejových stromů jerlínu japonského (konkrétně kultivar Sophora japonica´Princenton Upright´, o obvodu kmene 18-20 cm v 1,3 m výšky kmene).
 • 6. 2. 2015 Kácení dřevin v Letenských sadech – přípravná fáze obnovy parkových úprav v Letenských sadech
  V prostoru Letenské pláně bude docházet ke kácení stromů, keřových skupin i jednotlivých keřů, jako první krok obnovy Letenských sadů, která bude probíhat v etapách dle principů studie Letenských sadů z roku 2013 (autor: Šmídová Landscape Architects). Jde tedy o přípravnou fázi vícestupňového projektu obnovy parku, který do budoucna umožní vytvořit v parku podmínky pro optimální využití takto významného prostoru městské zeleně při soudobých potřebách obyvatel. Pro příjemný pobyt návštěvníků v parku je klíčový pocit z příjemného prostoru a zároveň samozřejmě umožnění průběžné obnovy vegetace.
 • 12. 1. 2015 Obnova Letenských sadů v nejbližších letech
  Letenské sady jsou jedním z prvních veřejných městských parků a zároveň se jedná o významnou souvislou plochu zeleně. Letenský svah navazuje na Hradčany a uplatňuje se při pohledech z centra města. Současný stav parku však neodpovídá požadavkům uživatelů a na mnoha místech je technicky a morálně zastaralý. Proto byla zadána celková studie sadů, která má za cíl současné trendy vystihnout a lépe tak vyhovět návštěvníkům parku. Cílem studie je zároveň vytvořit nadčasový charakter parku, který se stane stejně oblíbeným jako některé časti Letné z 19.století. Mezi největší témata této studie patří značná nesourodost různých částí parku, dále uspořádání sportovních aktivit a také například pohyb psů. Některé části parku jsou již v novém duchu zrealizovány, další jsou v projektové přípravě.
 • 16. 12. 2014 Realizace extenzivních trvalkových záhonů v ulici Italská, závěrečné etapy obnovy stromořadí v ulici Italská.
  Realizace extenzivních trvalkových záhonů v ulici Italská naproti menze VŠE je závěrečnou realizovanou etapou obnovy stromořadí v ulici Italská. Jedná se o další z realizovaných extenzivních trvalkových záhonů odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP. V předchozích letech proběhly realizace na Hořejším nábřeží, v Jičínské, v Českomoravské a v Kostelní ulici.
 • 15. 12. 2014 Obnova cestní sítě v Oboře Hvězda pokračuje rekonstrukcí cesty od jižního vstupu (od Malého Břevnova) k letohrádku
  V areálu obory Hvězda, v její parkové části (součást ploch celopražského významu), pokračuje postupná obnova cestní sítě. V listopadu 2014 byla zahájena rekonstrukce cesty od jižního vstupu (od Malého Břevnova) k letohrádku. Připravována je také dokumentace k rekonstrukci cest hlavního /středového/ průhledu k letohrádku. Dále je připravována rekonstrukce plochy vstupního prostoru křižovatky a parkoviště u Libocké brány. V roce 2015 by měla být zrekonstruována také část ohradní zdi, a to v úseku Libocká brána - branka u Libockého kostela.
 • 20. 10. 2014 Seminář Pražské krajiny a jejich ochrana - výňatky z jednotlivých přednášek a sborník příspěvků ze semináře
  Celodenní seminář se konal dne 23. 9. 2014 v hlavním sále budovy Magistrátu na Mariánském náměstí. Uspořádalo ho oddělení ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí MHMP ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Ekocentrum Koniklec. Přinášíme Vám stručné výňatky z jednotlivých přednášek a sborník příspěvků ze semináře v elektronické podobě.
 • 24. 9. 2014 Záhony letniček z přímého výsevu v kombinaci s výsadbami letniček z předpěstované sadby před Šlechtovou restaurací
  Z důvodů plánovaných stavebních úprav Šlechtovy restaurace a jejího předprostoru byl na záhonech před Šlechtovou restaurací v Královské oboře provizorně založen na jaře 2014 letničkový záhon založený kombinací přímého výsevu a předpěstované sadby.
 • 8. 7. 2014 Výstava Vnímání trvalek ve Škodově paláci
  Výstava, kterou připravili v roce 2012 pracovníci Odboru životního prostředí Úřadu městské část Praha 13 ve spolupráci s externími odborníky na tuto tematiku, bude po dobu listopadu až února (prodloužena o 1 měsíc) umístěna v hale "Opencard" Magistrátu hl. m. Prahy ve Škodově paláci v Jungmanově ulici č. 29. V hale je umístěno 13 vybraných panelů, které se věnují různým aspektům vnímání a využití trvalek. Výstava Vás v první řadě zaujme více než 180 krásnými fotografiemi, focenými napříč ročními obdobími.
 • 7. 7. 2014 Monitoring pramenů a studánek na území hl. m. Prahy v roce 2014
  V roce 2014 proběhl odběr a analýza vzorků vody z 12 vybraných studánek na území hlavního města Prahy. Monitoring navazuje na předchozí průzkumy kvality podzemní vody ve vybraných studánkách a pramenech, který probíhal v letech 2001, 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2012 a 2013.
 • 7. 7. 2014 Od 25.6. 2014 je návštěvníkům k dispozici nová naučná stezka Chuchelský háj
  Od 25. června 2014 je obyvatelům i návštěvníkům Prahy k dispozici nová naučná stezka Chuchelský háj. Celkově je tak k dispozici již 11 naučných stezek, které jsou ve správě hl.m. Prahy. Další stezky jsou ve správě jiných subjektů - městských částí, nestátních neziskových organizací aj.
Celkový počet: nejméně 173
Na stránce:
První | Předchozí | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Doporučujeme

Související články odjinud