ARCHIV (žádosti evidované v předchozích letech): [ 2017 - 2. pol. | 2017 - 1. pol. | 2016 - 2.pol. | 2016 - 1.pol. | 2015 - 2.pol. | 2015 - 1.pol. | 2014 - 2.pol. | 2014 - 1.pol. | 2013 | 2012 ]

Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2018 - 2. pololetí

(aktualizace k 27. 2. 2019):

aktuální seznam žádostí | 2018 - 1. pololetí

Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Městská část Katastr. území Specifikace zdroje Výsledný dokument SZn.
2.7. 2018 ACTRA ALESSIZ s.r.o., U Gymnázia 1233/1, Nusle, Praha 4 Umístění vyjm. zdroje - pl.kotelna (v areálu stadionu Přátelství na Strahově, při ul. Maratónská, p.p.č. 2485/9 a 2485/1, k.ú. Břevnov) Praha 6 Břevnov pl. kotelna o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 11,523 MW (3x kotel BOSCH, typ UNIMAT UT-L24, každý o tepelném příkonu 3,145 MW a 1x kotel BOSCH, typ UNIMAT UT-L28 o tepelném příkonu 2,088 MW) Závazné stanovisko 1057153
3.7. 2018 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Povolení provozu - Ústřední čistírna odpadních vod - Nová vodní linka, Papírenská 199/6, Praha 6 Praha 6 Bubeneč nová vodní linka Povolení provozu 1060562
3.7.2018 Ťupová Ladislava, Stříbrského 685/10, P4 Závazné stanovisko k umístění stavby plynové kotelny; Otevřená 1072/4, P6 Praha 6 Střešovice 2x pl. kotle Logano KB372-200, každý o tepelném příkonu 190 kW Závazné stanovisko 1060633
3.7.2018 Mgr. Karel Štochl, Jindřicha Plachty 3311/18, 150 00 Praha 5 Závazné stanovisko k umístění dvou zdrojů - plynová kotelna a  záložní zdroj el. energie, v rámci stavby "Administrativní budova Na Florenci včetně připojení na techckou infrastrukturu" Praha 1 Nové Město 3 x plynový kondenzační kotel o jednotkovém jmenovitém tepelném příkonu 750 kW + 1 x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 2 250 kW Závazné stanovisko 1061390
4.7. 2018 Vysoká škola ekonomická v Praze Povolení provozu - plynová kotelna V Zahrádkách 1953/67, Praha 3 Praha 3 Žižkov 2x kotel Ygnis, z toho jednou  LRP 13 o příkonu 554 kW a 1x LRP 450/6 o příkonu 489 kW Povolení provozu 1073209
4.7. 2018 Vysoká škola ekonomická v Praze Povolení provozu - plynová kotelna Jeseniova 1954/210, Praha 3 Praha 3 Žižkov 2x kotel De Dietrich GT 430-10 o jednotkovém příkonu 396 kW Povolení provozu 1077994
4.7. 2018 Vysoká škola ekonomická v Praze Povolení provozu - plynová kotelna Jeseniova 2769/208, Praha 3 Praha 3 Žižkov 2x kotel De Dietrich DTG 320-9 EcoNox o jednotkovém příkonu 157 kW Povolení provozu 1078021
4.7. 2018 Veolia Energie Praha a.s. Závazné stanovisko- k umístění tří kogeneračních jednotek  TVE, Na Hradním vodovodu 435/4, Praha 6 Praha 6 Vokovice Rekonstrukce kogeneračních jednotek, tři stávající budou nahrazený třemi novými kogeneračními jednotkami Závazné stanovisko 1065992
10.7. 2018 SILMET Plus, s.r.o. Změna povolení provozu - čerpací stanice Skandinávská 144/15a, Praha 5 Praha 5 Třebonice změna povolení po změně provozovatele Povolení provozu 1087774
10.7. 2018 CMArt Reality, a.s. Povolení provozu - plynová kotelna Národní 60/28, Praha 1 Praha 1 Nové Město 5x kotel Junkers/Bosch KN 117 o jednotkovém příkonu 117 kW Povolení provozu 1089429
11.7.2018 innogy Energo, s.r.o. Změna povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Limuzská 3135/12, Praha 10 Praha 10 Strašnice 3x dieselagregát Phoenix Zeppelin typ Olympian GEP44-3 o příkonu 100,79 kW, Olympian GEP 110 o příkonu 248,55 kW a SDMO J130K Eurosilent o příkonu 254,42 kW Povolení provozu 1111248
11.7.2018 RVW Facility, s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Pirnerova 1395, Praha 5 Praha 5 Zbraslav 2x kotel Viessmann SM057 o jednotkovém příkonu 575 kW Povolení provozu 1112684
16.7. 2018 AKCENT spol. s r.o Závazné stanovisko - k umístění a stavbě záložního zdroje elektrické energie, objekt E, (Výhledy)  Archeologická Praha 5 Praha 5 Stodůlky Dieselagregát SDMO J220 C3 o tepelném příkonu 489 kW Závazné stanovisko 1112685
17.7. 2018 Veolia Energie ČR, a.s. Změna povolení provozu - plynová kotelna nám. Junkových 2921/5, Praha 5 Praha 5 Stodůlky 2x kotel Hoval UltraGas 500 o jednotkovém příkonu 471 kW Povolení provozu 1122718
25.7. 2018 GE Aviation Czech s.r.o. Povolení provozu - topný systém vzduchového sání  Beranových 65, Praha 9 Praha 9 Letňany topný systém vzduchového sání GB 4 o výkonu 900 kW Povolení provozu 1155706
25.7. 2018 Energon Advanced Energetics, s.r.o., Cihlářská 643/19, Veveří, 602 00 Brno 2 Závazné stanovisko k provedení stavby (rekonstrukce) kotelny Opletalova 1015/55, Praha 1 Praha 1 Nové Město 2x kotel Viessmann Vitocrossal 200 o tepelných příkonech 543 kW a 349 kW, celkem 892 kW závazné stanovisko 1154318
25.7. 2018 Centrum Chodov a.s., Na Příkopě 388/1, zast. P. Pavlem Kuškou, Ostrovského 253/3, Praha 5 Závazné stanisko ke změně územního rozhodnutí - stavba Centrum Praha Jih - Chodov, 3. fáze  Praha 11 Chodov 1x dieselagregát o el. výkonu 500 kW a tepelném příkonu v palivu 1 040 kW Závazné stanovisko 1155964
27.7. 2018 MS architekti, s.r.o. Závazné stanovisko - záložní zdroj el. energie v rámci stavby "Polyfunkční dům Paprsek, změna Praha 13 Stodůlky Dieselagregát TEKSAN TJ705DW5A o tepelném příkonu 1 495 kW Závazné stanovisko 1178112
27.7. 2018 MS architekti, s.r.o. Závazné stanovisko - Hotel LETNÁ k provedení stavby záložního zdroje elektrické energie Praha 7 Bubeneč záložní zdroj el. energie - 4 x dieselgregát, každý  o tepelném příkonu v palivu 1 590 kW typ CAT 3412C Závazné stanovisko 1166970
1.8. 2018 Mgr. Karel Štochl, Jindřicha Plachty 3311/18, 150 00 Praha 5 Závazné stanovisko k umístění plynových kotelen, na pozemku parc. Č. 11/1, 14/1, k. ú. Nusle Praha 4 Nusle 2x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 752 kW (osazené dvěma kondenzačními plynovými kotli Buderus  Logano GB 402-395 o jmenovitém tepelném příkonu 376 kW) Závazné stanovisko 1192335
1.8. 2018 Tomáš Sekanina, inž. činnost ve stavebnictví, Terronská 19, 160 00 Praha 6 Závazné stanovisko k umístění dvou plynových kotelen a dvou záložních zdrojů elektrické energie Praha 9 Vysočany plynová kotelna 2x170 kW (celkem 340 kW) plynová kotelna 2x290 kW (celekm 580 kW) dieselagregát 400 kVA (příkon v palivu cca 800 kW) dieselagregát 500 kVA (příkon v palivu cca 1000 kW)) Závazné stanovisko 1191476
2.8. 2018 IMPERIAL FOOD SERVICE s.r.o. Povolení provozu - kotelna a pekárna Vlastibořská 2790/4, Praha 9 Praha 20 Horní Počernice 2x kotel Viessmann, z toho 1x Vitoplex 200 o příkonu 98 kW, 1x Vitoplex 100 o příkonu 170 kW, dále 1x Kornfeil OK 300 o příkonu 300 kW, a 3x Konfeil Variant V26/7 o jednotkovém příkonu 220 kW Povolení provozu 1197938
3.8. 2018 Mgr. Karel Štochl, Jindřicha Plachty 3311/18, 150 00 Praha 5 Závazné stanovisko k umístění stavby dieselagregátu a plynové kotelny, na rohu ulic Hybernská a Opletalova, Praha 1 Praha 1 Nové Město 1 x dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1 200 kW, el. výkonu 600 kVA a 1x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 1 224 kW(4 x plynový kondenzační kotel Buderus KB 372-300 o jmenovitém tepelném příkonu 306 kW) Závazné stanovisko 1209508
6.8. 2018 Macek Jan, Ing., Bohuslava ze Švamberka 1229/8, P4 (Q projekt) Závazné stanovisko k provedení stavby (rekonstrukce) kotelny Curieových 901/7, Praha 1 Praha 1 Staré Město 3x kotel, každý o tepelném příkonu 416 kW, celkem 1248 kW závazné stanovisko 1218232
8.8. 2018 NEXIMA a.s. Změna povolení provozu  - hnědouhelná kotelna K Třebonicům 100/34, Praha 5 Praha 5 Řeporyje výměna kotle STARK 730 za nový kotel Ekoefekt 600 o příkonu 813 kW Povolení provozu 1232555
8.8. 2018 Ing. Martin Novák, Tolstého 20, 101 00 Praha 10, IČ 15156648 Závazné stanovisko k umístění dvou plynových kotelen a dvou záložních zdrojů el. Energie (objekt B a C), ul. Radlická, Praha 5 Praha 5 Radlice 1x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 2 076 kW, 1x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 1 038 kW, 1x záložní zdroj el. energie o tepelném příkonu v palivu  2 200 kW a 1x záložní zdroj el. energie o tepelném příkonu v palivu 1 100 kW Závazné stanovisko 1224266
10.8. 2018 Jaroslav Malčánek, Tichonická 1059, 104 00 Praha 10 Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny, na pozemku parc. č. 1900/1, k. ú. Uhříněves Praha 22 Uhříněves 1 x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 1422 kW (3x plynový kondenzační kotel De  HAMWORTHY typ Varblok ModuMax 250/500c o jmenovitém tepelném příkonu 474 kW) Závazné stanovisko 1240427
10.8. 2018 d plus projektová a inženýrská s.r.o. Závazné stanovisko - dieselagregát, Výstavba bytových domů Čechie, U Sluncové 618/25, Karlín Praha 8 Karlín 1x dieselagregát Caterpillar  C7.1 o tepelném příkonu v palivu 378 kW Závazné stanovisko 1239971
13.8. 2018 Ing. Jiří Hrouda, Jindřicha Plachty 3311/18, 150 00 Praha 5 Stavební úpravy obchodního domu Kotva, náměstí Republiky 656/8, Praha 1. Praha 1 Staré Město 3 x Buderus Logano GE 615 - 1200 kW + 1 x Buderus Logano Plus SB745 - 1000 kW, celkový příkon 4,5 MW (900 +3600 kW) Závazné stanovisko 1248197
13.8. 2018 Letiště Praha, a.s. Závazné stanovisko k provedení stavby- čerpací stanice pohonných hmot v areálu letiště Ruzyně Prah 6 Ruzyně čerpací stanice pohonných hmot dva výdejní stojany, jednostranné sloužící pouze pro obsluhu letiště Závazné stanovisko 1247931
14.8. 2018 Skanska Facility s.r.o. Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Železničářů 640/23, Praha 7 Praha 7 Holešovice dieselagregát SDMO V400C2 o příkonu 703 kW Povolení provozu 1251471
15.8.2018 Ing. Miroslav Fuksa, K Vlkánici 369/2, 250 65 Bášť, IČ 28428161 Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny, v ulici Karmelitská 19, Praha 1 Praha 1 Staré Město 1 x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 308 kW (2x plynový kondenzační kotel De Dietrich Innovens Pro MCA 160 o jmenovitém tepelném příkonu 154 kW Závazné stanovisko 1254454
28.8.2018 NewCo Immo CZ GmbH, odštěpný závod Povolení provozu - plynová kotelna Pekařská 621/7, Praha 5 Praha 5 Jinonice 1x kotel Buderus G524-594 LDN o příkonu 647,8 kW Povolení provozu 1326333
28.8. 2018 Alchymist s.r.o. Povolení provozu - kotelna v Hotelu La Ballerina, Dittrichova 20, Praha 2 Praha 2 Nové Město 2x Kotel na zemní plyn de Dietrich o tepelném příkonu 179 kW Povolení provozu 1324718
29.8. 2018 FACILITY PRO s.r.o. Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie v administrativní budově DOCK 02, Smrčkova 2485/4, Praha 8 Praha 8 Libeň 1x dieselagregát AKSA AD 220  Povolení provozu 1341492
31.8.2018 URBIA, s.r.o., P.O.BOX 656, Králodvorská 16, 111 21 Praha 1,  Závazné stanovisko - umístění záložního zdroje elektrické energie - Obchodní centrum Slivenec, ul. U Náhonu Praha 5 Slivenec 1 x dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1 320 kW, el. výkonu 660 kVA Závazné stanovisko 1348785
4.9. 2018 URBIA, s.r.o., P.O.BOX 656, Králodvorská 16, 111 21 Praha 1,  Závazné stanovisko k provedení stavby záložního zdroje elektrické energie,  GEONE Marina Project, Holešovice Praha 7 Holešovice 4 x dieselagregát o výkonu 220 kVA a 1 x dieselagregát o výkonu 450 kVA  Závazné stanovisko 1368990
5.9. 2018 E3M Group s. r. o., Pernerova 676/51, Praha 8. Závazné stanovisko - Instalace kogenerační jednotky v areálu Stodůlky Property Park, Jeremiášova 947/16, Praha 5. Praha 5 Stodůlky 1 x kogenerační jednotka Tedom Cento M260 o tepelném příkonu v palivu 510 kW závazné stanovisko 1386962
5.9. 2018 Radek Brožovský Povolení provozu - Recyklační zařízení stavebních hmot Praha   RUBBLE MASTER 80GO - 0133 Povolení provozu 1377419
7.9. 2018 ROKKO DEVELOPMENT PRAHA s.r.o. Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie, areál EMPIRIA, Praha 4 - Nusle Praha 4 Nusle 1x dieselagregát Silektro KJV 550 EU Stage II o příkonu 1000 kW Povolení provozu 1383139
7.9. 2018 URBIA, s.r.o., P.O.BOX 656, Králodvorská 16, 111 21 Praha 1,  Závazné stanovisko k umístění záložního zdroje elektrické energie v multifunkčním objektu RUSTONKA COURT, Praha 8. Praha 8 Karlín dieselagregát o výkonu 640 kVA/512 kW. Závazné stanovisko 1389946
7.9.2018 Energy Benefit Centre a.s. Závazné stanovisko - k provedení stavby zdroje - plynová kotelna, Vyšehradská 2077/57, Praha 2, v rámci stavby "Rekonstrukce objektu Emauzy na inteligentní budovu" Praha 2 Nové Město 1 x plynový kondenzační dvojkotel á 180 kW Závazné stanovisko 1368159
10.9. 2018 Vin Agro s.r.o. Povolení provozu - Kompostárna Ctěnice Praha 9 Vinoř Kompostárna s roční kapacitou 3000 t bioodpadů a denní 17 t Povolení provozu 1399079
10.9. 2018 Ing. Iveta Růžičková, Mejstříkova 614, Praha 4. ČSPHM Benzina 233, Praha 6 - Suchdol, Změna části stávající stavby Praha 6 Suchdol Rekonstrukce technologie, přidání produktu Add Blue, stavba nového kiosku ( výměna 4 výdejních stojanů za 2 multiproduktové, přidání nádrže na Add Blue. Závazné stanovisko 1399348
12.9. 2018 TREND technologie, s.r.o. Povolení provozu - kotelna Topolová 2916/4, Praha10 Praha 10 Záběhlice 2x kotel na ZP Viessmann Vitocrossal 100-320 o tepelném příkonu 320 kW Povolení provozu 1434067
12.9. 2018 Kentoya Development a.s. Povolení provozu - plynová kotelna Topolová 2916/14, Praha 10 Praha 10 Záběhlice 2x kotel Viessmann Vitocrossal 100 o jednotkovém příkonu 318 kW Povolení provozu 1432619
17.9. 2018 ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Novodvorská 1062/12, Praha 4 Praha 4 Lhotka 3x kotel Buderus G524 LDNH 662, LOWNOX povolení provozu 1466203
18.9. 2018 České teplo s.r.o., Klapkova 731/34, Kobylisy, 182 00 Praha 8. Dočasná instalace mobilní plynové kotelny v areálu DP, a.s., Hloubětín, Na Obrátce 16/102, Praha 9. Praha 9 Hloubětín 4 x závěsný kondenzační kotel Buderus GB162 - 100 o celkovém tepelném příkonu 386 kW. Závazné stanovisko 1498957
25.9.2018 Falkensteiner Hotel Maria Betriebs s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Opletalova 1402/21, Praha 1 Praha 1 Nové Město 2x kotel Rendamax, z toho 1x R 307 o výkonu 289 kW a 1x  304 o výkonu 147 kW Povolení provozu 1514438
26.9. 2018 Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Antala Staška 1670/80, Praha 4 Praha 4 Krč  dieselagregát VO276TV o příkonu 550 kW Povolení provozu 1518335
26.9. 2018 ED Group a.s. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynové kotelny, ul. Michelská, Praha 4 Praha 4 Michle 1x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 762 kW (2x kotel Viessmann Vitocrosall o jmenovitém tepelném příkonu 381 kW) Závazné stanovisko 1519507
26.9. 2018 PPH Nové Město s.r.o. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynové kotelny a zál. Zdroje el. energie Hotel Senovážné náměstí 993/3, Praha 1 -  Praha 1 Nové Město plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 744 kW a zál. Zdroj. el. energie - dieselagregát o tepelném příkonu 1 100 kW Závazné stanovisko 1519307
1.10. 2018 Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 560/5, Praha 1 Závazné stanovisko k umístění dvou zdrojů - plynová kotelna a  záložní zdroj el. energie, v rámci stavby "Kampus Albertov - Globcentrum" Praha 2 Nové Město plynová kotelna o celk. jm. tepelném příkonu 1725 kW (3 x kondenzační kotel o příkonu 575 kW) + dieselagregát o el. Výkonu 1100 kVA (jmenovitý tepelný příkon v palivu cca 2 200 kW) Závazné stanovisko 1526670
1.10. 2018 Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 560/5, Praha 1 Závazné stanovisko k umístění dvou zdrojů - plynová kotelna a  záložní zdroj el. energie, v rámci stavby "Kampus Albertov - Biocentrum" Praha 2 Nové Město plynová kotelna o celk. jm. tepelném příkonu 2400 kW (3 x kondenzační kotel o příkonu 800 kW) + dieselagregát o jmenovitém tepelném příknu 2 x 1600 kW Závazné stanovisko 1526680
1.10.2018 ISP Praha s.r.o., Loosova 990/26, Háje, 149 00 Praha 4 stavba dieselagregátu na p.p.č. 708/4, k.ú Holešovice, v rámci stavby „Výstavba sídla NKÚ“ Praha 7 Holešovice stavba dieselagregátu o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 902 kW Závazné stanovisko 1528380
4.10. 2018 Kaufland Česká republika v.o.s. Povolení provozu - plynová kotelna a náhradní zdroj elektrické energie Bělohorská 2428/203, Praha 6 Praha 6 Břevnov 1x kotel Buderus SB 615 o příkonu 643,21 kW a 1x dieselagregát Gesan DVA 630 o příkonu 1282 kW Povolení provozu 1551540
4.10. 2018 OnSite Power s.r.o. Povolení provozu - kogenerační jednotka Radlická 298/1058, Praha 5 Praha 5 Radlice 1x kogenerační jednotka Tedom Cento T200  Povolení provozu 1568081
4.10. 2018 Czech Develop Services, s.r.o. Závazné stanovisko k umístění stavby plynové kotelny v Rezidenci Park Palmovka, Sokolovská 1289, Praha 8 Praha 8 Libeň 1x plynová kotelna o  celkovém příkonu 698 kW (2x kotel Buderus GB402-395-6 o jmenovitém tepelném příkonu 349 kW) Závazné stanovisko 1567828
9.10. 2018 IDEAL ČESKÁ s.r.o. Změna povolení provozu - čistírna oděvů v OC Nový Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5 Praha 5 Smíchov 1x čisticí stroj Mac Dry 204S Povolení provozu 1596038
9.10. 2018 Jan Cihra Závazné stanovisko k provedení stavby zdroje - dieselagregát o tepelném příkonu 332 kW, Praha 8 Praha 8 Kobylisy 1x dieselagregát o max. jmenovitém příkonu 332 kW Závazné stanovisko 1603601
10.10. 2018 Elektropřístroj s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Mezi Vodami 1955, Praha 4 Praha 4 Modřany 2x kotel Buderus Logano GE434X o jednotkovém příkonu 350 kW Povolení provozu 1605321
11.10. 2018 ZAPA beton a.s. Změna povolení provozu - Betonárna Kačerov, Ke Garážím, Praha 4 Praha 4 Michle přidání 1 sila o obsahu 80 t cementu Povolení provozu 1629711
11.10.2018 Ing. arch. Václav Škarda Závazné stanovisko k provedení stavby zdroje - plynová kotelna o jmenovtém tepelném příkonu 452 kW v rámci rekonstrukce objektu Filosofické fakulty UK na adrese Opletalova 47, Praha 1 Praha 1 Nové Město 2x kondenzační kotel, každý o jmenovitém příkonu 226 kW Závazné stanovisko 1626981
15.10. 2018 VIG FUND, a.s. Povolení provozu - plynová kotelna Revoluční 655/1, Praha 1 Praha 1 Staré Město 3x kotel Viessmann, z toho 1x Vitorond 200 o  příkonu 466 kw a 2x Vitoplex o jednotkovém příkonu cca 370 kw Povolení provozu 1634289
15.10. 2018 ALTRON, a.s. Závazné stanovisko k umístění stavby záložního  zdroje el. energie v rámci stavby "Osazení záložního zdroje elektrické energie - dieselového venkovního motorgenerátoru GENSET typ D 250 GX o výkonu 200 kW (v redundanci 1+1)" Praha 4 Krč 2 x dieselagregát Galaxy - D 250 GX s motorem DEUTZ TCD2013L064V, v kapotovaném provedení, každý o tepelném příkonu v palivu 500 kW Závazné stanovisko 1637822
16.10. 2018 Kaufland Česká republika v.o.s. Povolení provozu - plynová kotelna a náhradní zdroj elektrické energie Bělohorská 2428/203, Praha 6 Praha 6 Břevnov 1x kotel Buderus SB 615 o příkonu 643,21 kW a 1x dieselagregát Gesan DVA 630 o příkonu 1282 kW Povolení provozu 1637027
16.10.18 Sudop Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3. Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha - Vysočany. Praha 9 Vysočany recyklační linka o projektovaném výkonu 500 m3/den v obvodu žst. Praha - Libeň Závazné stanovisko 1642186
16.10. 2018 Ondřej Kopecký Závazné stanovisko - umístění a provedení stavby kotelny v objektu U Továren, odpojení od CZT Praha 10   4 plynové kondenzační kotle Vaillant VU 1206/5-5 o jm. tep. příkonu 4 x 114 kW Závazné stanovisko 1641360
17.10.18 FINEP CZ, a.s., Havlíčkova 1030/1, Praha 1. Obytný soubor Drnovská - Praha 6. Praha 6 Ruzyně 1 x kondenzační plynový kotel Hoval Ultragas 800D o tepelném příkonu 742 kW. Závazné stanovisko 1645280
17.10. 2018 Ing. Leoš Vosol, investorská a inženýrská kancelář Stavební úpravy a přístavby Polyfunkčního objektu Bartolomějská, Praha 1 Praha 1 Staré Město kotelna o cekovém tepelném příkonu 464 kW Závazné stanovisko 1644731
17.10.2018 SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, P3 Rekonstrukce kotelny Nádražní 279/1, Praha 5, p.p.č. 5006/1, 5093/4, k.ú. Smíchov, v rámci stavby „ŽST Praha Smíchov, rekonstrukce VB“ Praha 5 Smíchov 2 kondenz. kotle, př. Buderus GB402-320-5, o tepelném příkonu á 305 kW  Závazné stanovisko 1644675
18.10. 2018 Karla Polydoravá, Běchorská 2229/15, 193 00 Praha 9 Závazné stanovisko - provedení stavby náhradního zdroje elektrické energie, v rámci stavba ASTRID Centre, Dělnická 9, Praha 7 Praha 7 Holešovice dieselagregát o elektrickém výkonu 250 kVA, jmenovitý tepelný příkon cca 500 kW Závazné stanovisko 1649960
22.10. 2018 Ing. Lenka Hábová, Konšelská 419/23, 180 00 Praha 8 Závazné stanovisko uk umístění a provedení stavby zdroje v rámci stavby "Bytový dům PARVI CIBULKA" Praha 5 Košíře 2 x plynový kondenzační kotel Buderus Logano Plus GB402, každý o jmenovitém tepelném příkonu 367 kW. Celkový jmenovitý tepelný příkon kotelny činní 734 kW. Závazné stanovisko 1655926
22.10. 2018 Technoprojekt, a.s., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, Ostrava 2 Umístění 2 dieselagregátů v rámci akce "Czech Centre for Competitive Technologies C3T (novostavba administrativně-výrobního centra)" Praha 18 Letňany 2x dieselagregát Clarke UK, L.t.d. typ JU6H-UF84, každý o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 689 kW  Závazné stanovisko 1655721
23.10. 2018 d plus projektová a inženýrská s.r.o. Závazné stanovisko - dieselagregát, Výstavba bytových domů Čechie, U Sluncové 618/25, Karlín Praha 8 Karlín 2x dieselagregát Caterpillar  C7.1 o tepelném příkonu v palivu 378 kW Závazné stanovisko 1660034
25.10.2018 CPDP 2003 s.r.o. Povolení provozu - náhradní zdroje elektrické energie, Obchodně-administrativní areál Roztyly, Tomíčkova 2144/1, Praha 4 Praha 4 Krč 3x dieselagregát CAT 3412 o jednotkovém příkonu 1,918 MW Povolení provozu 1694882
25.10. 2018 Loxia a.s. Závaznéí stanovisko k provedení stavby zdrojů - plynová kotelna a záložní zdroj el. energie v rámci stavby  "Nová radnice Prahy 12" Praha 10 Modřany 1 x plynový kondenzační dvojkotel Hoval UltraGas 1000D o tepelném příkonu jednotlivé kotlovém jednotky 471 kW + dieselagregát o el. výkonu 400 kVA a odpovídajím tepelném příkonu v palivu 730 kW Závazné stanovisko 1688648
25.10.2018 AB Konsult, projektová a inženýrská kancelář s.r.o., Na Krocínce 40, P9 Umístění vyjm. zdroje - dieselagregát p.(p.č. 957, k.ú Vysočany, v rámci stavby „Rezidence U Rokytky“) Praha 9 Vysočany 1 dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 370 kW, el. výkonu 180 kVA, umístěný v suterénu objektu A Závazné stanovisko 1685414
25.10.2018 Studio acht, spol. s r.o., Za zámečkem B472746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 Umístění dieselagregátu v rámci akce "Plynární 899 - polyfunkční dům" Praha 7 Holešovice dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 615 kW (el. výkonu 300 kVA / 240 kW) Závazné stanovisko 1694875
25.10.2018 Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 13 Umístění dieselagregátu v rámci akce "Lidl office centrum" Praha 18 Letňany 2x dieselagregát o jmen. tepel. příkonech v palivu 615 kW (el. výkon 300 kVA) a 1 025 kW (el. výkon 500 kVA) Závazné stanovisko 1828311
26.10. 2018 Boris Musil, Janovská 399, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 Umístění a provedení kotelny v rámci akce "Vestavba plynové kotelny, obchodní centrum Vltava, Obchodní náměstí 1590/4, Praha 12 – Modřany" Praha 12 Modřany 4x kondenzační kotel Buderus Logano GB162-100, příkon á 97 kW Závazné stanovisko  1693602
31.10.18 VIG FUND, a.s. Povolení provozu - kotelna, Revoluční 1003/3, Praha 1 Praha 1  Staré Město 4 x plynový kotel DeDietrich DTG, každý o příkonu 109 kW a 2  x plynový kotel Buderus, jeden o  příkonu 239 kW a druhý o příkonu 277 kW  Povolení provozu 1768085
31.10.18 CeWe Color a.s. Změna povolení provozu - tiskárna Kloknerova 2278/24, Praha 4 Praha 4 Chodov 2x kotel Viessmann Vitocrossal CI-240 o jednotkovém příkonu 226,4 kW Povolení provozu 1766762
31.10.2018 Bystřická Alexandra, Ing., Štorchova stezka 3864, Mělník Umístění kotelny v rámci akce "Polyfunkční objekt DENEMO, inženýrské sítě a komunikace" Praha 6 Ruzyně 2x kondenzační kotel Buderus Logano KB372-250, příkon á 235 kW Závazné stanovisko 1768203
6.11. 2018 Letiště Praha, a.s. Povolení provozu - náhradní zdroje el. energie  pro čerpadla vodních clon HF a pohon vrat HF, K Letišti 6, Praha 6 Praha 6 Ruzyně 2x dieselagregát DOOSAN P126TI 6V Povolení provozu 1808712
7.11. 2018 SHELL Czech Republic a.s. Změna povolení provozu - čerpací stanice Aviatická, Praha 6 Praha 6 Ruzyně čerpací stojany Wayne Helix 6000 Povolení provozu 1814487
7.11. 2018 P.O.S. Factory, s.r.o. Změna povolení provozu - tiskárna Veselská 699, Praha 9 Praha 9 Letňany tiskařské stroje HP Scitex TJ8350 a HP Scitex TJ8550 Povolení provozu 1814517
8.11. 2018 Uponor Infra Finther, a.s. Změna povolení provozu - výroba předizolovaného potrubí vypěňováním polyuretanové pěny, Za Tratí 197,. Praha 9 Praha 9 Třeboradice změna vstupních surovin Povolení provozu 1824388
9.11. 2018 Balírny Praha-Holešovice s.r.o. Změna povolení provozu - Holešovický přístav 1366, Praha 7 Praha 7 Holešovice instalace nové pražičky kávy PROBATOVE 60 typ SA Povolení provozu 1827079
9.11. 2018 I. ČLTK Praha spol. s r.o. Povolení provozu - VZT jednotka Ostrov Štvanice 38, Praha 7 Praha 7 Holešovice VZT jednotka mtp 300 Povolení provozu 1827109
15.11. 2018 Školské sestry sv. Františka Česká provincie Změna povolení provozu - plynová kotelna Arcibiskupského gymnázia, Korunní 586/2, Praha 2 Praha 2 Vinohrady 2x kotel Hoval Ultragas o jednotkovém příkonu 366 kW Povolení provozu 1876095
15.11. 2018 Komterm Čechy s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Dlážděná 1003/7, Praha 1 Praha 1 Nové Město 3x Viessmann Vitocrossal o jednotkovém příkonu 370 kw Povolení provozu 1876341
15.11. 2018 Ing. Ludmila Kohoutová Závazné stanovisko - umístění a provedení stavby dieselagregátu v rámci stavby "Umístění dieselového agregátu v areálu společnosti GENNET, s.r.o." Praha7 Holešovice 1 x dieselagregát volvo fdg 250 vs S MOTOREM Volovo TAD734GE o tepelném příkonu v palivu 554 kW Závazné stanovisko 1876091
16.11. 2018 Linkin Invest II s.r.o. Závazné stanovisko k provedení stavby zdroje - plynové kotelny v rámci akce "Rezidence Nové Modřany" Praha 12 Modřany 1 x plynový ondenzační dvojkotel Hoval UltraGas 800D o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 754 kW Závazné stanovisko 1878403
19.11. 2018 IKA Praha v.o.s. Povolení provozu - plynová kotelna Vinohradská 1899/112, Praha 3 Praha 3 Vinohrady 3x kotel De Dietrich, z toho 1x MC 90 o výkonu 89,5 kW a 2x MC 115 o jednotkovém výkonu 114 kW Povolení provozu 1887876
19.11. 2018 INX Digital Czech, a.s. Změna povolení provozu - výroba tiskařských barev Do Čertous 2621/13, Praha 9 Praha 20 Horní Počernice rozšíření výroby Povolení provozu 1888176
19.11.2018 MINUTY a.s. Povolení provozu - recyklační linka stavebních odpadů Praha   recyklační linka Povolení provozu 1888881
20.11. 2018 Blanik Airkraft CZ s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna a prášková lakovna Beranových 65, Praha 9 Praha 18 Letňany 3x kotel De Dietrich o jednotkovém výkonu 160 kW a prášková lakovna DATEL Ledeč Povolení provozu 1893993
20.11.2018 OPTING, s.r.o., Rostoklatská 367/1, Strašnice, 100 00 Praha 10 Umístění dieselagregátu v rámci akce "Záložní zdroj 500 kVA Matematicko-fyzikální fakulta UK" Praha 1 Malá Strana dieselagregát MP 500 O-3 typ 90LWA o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1 003 kW (el. výkon 500 kVA / 400 kW) Závazné stanovisko 1894734
21.11. 2018 Alena Píšová, Vlnitá 14/363, 147 00 Praha 4 - Braník Změna stavby před dokončením č. 2, Polyfunkční objekt Plazza Střížkov, ul. Střížkovská, Praha 8. (ÚŘ+SŘ) Praha 8 Střížkov dieselagregát SDMO J 200K o tepelném příkonu 408kW, elektrický výkon 200 kVA/160 kW.  Závazné stanovisko 1894384
26.11. 2018 Společenství vlastníků Za Zámečkem č.p. 744, Praha 5 - Jinonice Povolení provozu - plynová kotelna Za Zámečkem 744/11, Praha 5 Praha 5 Jinonice 2x kotel Rendamax R 2705 o jednotkovém příkonu 319 kW Povolení provozu 1916601
26.11.2018 OWO.CZ, s.r.o. Závazné stanovisko k provedení stavby dieselagregátu v rámci akce "Rekonstrukce a dostavby Průmyslového paláce v areálu Výstaviště, Praha 7" Praha 7 Bubeneč dieselagregát 550 kVA a tepelném příkonu v palivu 1 120 kW (např. CAT C15) Závazné stanovisko 1920057
28.11. 2018 3541 PRG s.r.o. Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Jungmannova 35/29, Praha 1 Praha 1 Nové Město dieselagregát SDMO-GS 450 SVA o příkonu 640 kW Povolení provozu 19382902
29.11. 2018 PIKAZ s.r.o. Závazné stanovisko - umístění kotelny v rámci stavby "Sportovní areál HAMR - Záběhlice" Praha 10 Záběhlice 3 plynové kondenzační kotle o jm. tep. příkonu 3 x 200 kW Závazné stanovisko 1957183
4.12.2018 Ťupová Ladislava, Stříbrského 685/10, Praha 4 Provedení kotelny v rámci akce "Dostavba sportovně-rekreašního areálu Petynka" Praha 6 Střešovice 2x kondenzační kotel Buderus Logano KB372-250, příkon á 178 kW Závazné stanovisko  1984868
4.12.2018 GeddesKaňka, s.r.o., Pod Hybšmankou 2339/19, Smíchov, Praha 5 Provedení kotelny v rámci akce "Dostavba sportovně-rekreašního areálu Petynka" Praha 1 Nové Město 3x kondenzační kotel ref. Hoval UltraGas 1150, příkon á 1 MW, 1x dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1304 kW Závazné stanovisko  1979308
5.12. 2018 Smíchov One, s.r.o. prostřednictvím URBIA, s.r.o. Závazné stanovisko - provedení stavby dvou zdrojů znečišťování ovzduší v rámci stavby "Smíchov City - sever - 1. etapa, Blok SM1 - administrativní objekt" Praha 5 Smíchov 1 x dieselagregát o el. výkonu 275 kVA a tepelném příkou v palivu 490 kW, 2 x plynový  kondenzační kotel á 335 kW Závazné stanovisko 1995041
7.12. 2018 JPP trans s.r.o. mobilní drticí a třídicí jednotka Praha   kontejnerová drticí jednotka RESTA CK6 Povolení provozu 2009751
7.12.2018 Zeppelin CZ s.r.o. Změna povolení provozu - mobilní linka na drcení stavebního odpadu Praha   3x mobilní drtič a třídič 1x nízkorychlostní drtič TDS 820 - 150 t/hod Změna povolení provozu 2010720
13.12. 2018 T-Mobile Czech Republic a.s. Povolení provozu - náhradní zdroje elektrické energie K Pérovně 1616/2, Praha 10 Praha 15 Hostivař 3x dieselagregát CAT 3412 TT o jednotkovém příkonu 912 kW Povolení provozu 2036925
13.12.2018 Městská část Praha - Šeberov Závazné stnovisko k umístění a provedení stavby zdroje - plynové kotelny v rámci stavby "Základní škola Šeberov" Praha 11 Šeberov 2 x plynový kondenzační kotel Rendamax R602 á 194 kW Závazné stanovisko 2053521
14.12. 2018 Přerost a Švorc - auto, s.r.o. Povolení provozu - neveřejná čerpací stanice Veleslavínská 48/39, Praha 6 Praha 6 Veleslavín neveřejná čerpací stanice Povolení provozu 2087488
17.12. 2018 Mgr. Karel Štochl, Jindřicha Plachty 3311/18, 150 00 Praha 5 Závazné stanovisko - umístění plynové kotelny, v rámci stavby, Hotel Mozart, ul. Mozartova Praha 5 Smíchov 2x kondenzační plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu 257 kW Závazné stanovisko 2088652
18.12. 2018 BREADWAY a.s. Povolení provozu - vyhřívání pekařských pecí Vlastibořská 2790/4, Praha 9 Praha 20 Horní Počernice 3x pec Variant V26/7 o jednotkovém příkonu 220 kW, 1x pec CykloRoll o příkonu 220 kW a 1x pec Viessmann o příkonu 333 kW Povolení provozu 2085948
19.12.2018 České dráhy, a.s. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje - plynové kotelny v budově B, v rámci stavby "PRAHA MASARYKOVO NÁDRAŽÍ - OBJEKT B - PROJEKT REKONSTRUKCE" Praha 1 Nové Město 2 x plynový konenzační kotel s nízkoemisním hořákem á cca 370 kW Závazné stanovisko  2103953
20.12. 2018 DD final s.r.o., Pravá 1117/1, Praha 4 Rohan city - sekce A, Administrativní objekt A1 Rohan, Praha 8, Karlín. Praha 8 Karlín záložní zdroj elektrické energie FG Wilson P330-3 o jmenovitém tepelném příkonu 689 kW. Závazné stanovisko 2128139
21.12. 2018 Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, Studentská 10/700 Změna povolení provozu - plynová kotelna Studentská 700/10, Praha 6 Praha 6 Dejvice 2x kotel Dietrich C 330-430 Eco  o jednotkovém příkonu 408 kW Povolení provozu 2128277
21.12. 2018 AB Konsult, s.r.o., Na Krocínce 40, 190 00 Praha 9. Bytový dům RODBO s doplňkovými administrativními a obchodními jednotkami, Křižíkova 30, P-8, Karlín. Praha 8 Karlín dvojice plynových kotlů Hoval Ultragas 900D o tepelném příkonu 424 kW každého kotle. Závazné stanovisko 2112342
27.12.2018 D&Z spol. s r.o. Povolení provozu - recyklační linka stavebních hmot Průmyslová, Praha 10 Praha 10 Malešice mobilní drtič odrazový Ruble Master 90 GO Povolení provozu 2129440
27.12.2018 Shell Czech Republic a.s. Změna povolení provozu - čerpací stanice Hornoměcholupská 487, Praha 10 Praha 10 Horní Měcholupy výměna výdejních stojanů za nový typ TOKHEIM Q510 Povolení provozu 610
27.12.2018 Shell Czech Republic a.s. Změna povolení provozu - čerpací stanice Limuzská 211/10, Praha 10 Praha 10 Malešice výměna výdejních stojanů za nový typ TOKHEIM Q510 Povolení provozu 641
27.12.2018 Shell Czech Republic a.s. Změna povolení provozu - čerpací stanice Strakonická ul, Praha 5 Praha 5 Smíchov výměna výdejních stojanů za nový typ TOKHEIM Q510 Povolení provozu 654