Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2016 - 2. pololetí (aktualizace k 27. 1. 2017):

aktuální seznam žádostí | seznam žádostí - 2016 - 1. pol.

ARCHIV (žádosti evidované v předchozích letech): [ 2015 - 2.pol. | 2015 - 1.pol. | 2014 - 2.pol. | 2014 - 1.pol. | 2013 | 2012 ]

Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Městská část Katastr. území Specifikace zdroje Výsledný dokument Č.j.
1.7. 2016 Uměleckoprůmyslo- vé muzeum Povolení provozu - záložní zdroj elektrické energie, Červeňanského 2843/19, Praha 5 Praha 5 Stodůlky záložní zdroj Cummins C 200 D 5e o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 453 kW. Povolení provozu  1183128
1.7. 2016 Národohospodář- ský ústav AV ČR, v. v. i. Povolení provozu - kotelna, Politických vězňů 7, Praha 1 Praha 1 Nové Město   Povolení provozu  1183291
4.7. 2016 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Povolení provozu - kotelna, Ďáblická 510/86, Praha 8 Praha 8 Ďáblice   Povolení provozu  1189843
4.7. 2016 TECHNICO Opava s.r.o. - Tereza Vlčková Výstavba HS Holešovice, ul. Argentinská 149, parc.č. 773/4, 773/1, 773/6, 2328/1, 2289, 771, k.ú. Holešovice Praha 7 Holešovice ČS PHM, DA o tepelném příkonu 620 kW závazné stanovisko 1177461
4.7. 2016 Václav Havrlant Závazné stanovisko - umístění dvou plynových kotelen v rámci stavby "Obytný soubor Braník" Praha 4 Braník 1 x Hoval UltraGas 350 á 330 kW a 1 x Hoval UlraGas 850 á 802 kW Závazné stanovisko 1192232
7.7. 2016 URBIA, s.r.o. Závazné stanovisko ke stavbě dieselagregátu - Administrativní budova Rohanské nábřeží, Praha 8 - Karlín Praha 8 Karlín DA -  SDMO V630C2, s pístovými spalovacími motory 2x 1 260 kW Závazné stanovisko 1201885
8.7. 2016 MPM, spol. s r. o. Povolení provozu - plynová kotelna, Mezilesí 718, Praha 9 Praha 9 Horní Počernice 3 x kotel Hoterm 120 E o výkonu 135 kW Povolení provozu 1206144
8.7. 2016 Náboženská společnost Svědkové Jehovovi Povolení provozu - kotelna Armády 1306/2b, Praha 5 Praha 5 Stodůlky 4 x Vaillant VK 120, každý o výkonu 119 kW + 2 x Vaillant VK 96, každý o výkonu 97 kW Povolení provozu 1200877
11.7. 2016 Pražská strojírenská a.s. Povolení provozu - obrábění kovů, Mladoboleslavská 133, Praha 9 Praha 9 Vinoř Soubor obráběcích strojů (vrtačky, soustruhy, obráběcí centra, pily, frézky Povolení provozu 1208121
11.7. 2016 Zeppelin CZ s.r.o. Povolení provozu - mobilní drticí linka na území hl. m. Prahy Praha   Mobilní drticí zařízení R-CI 100-100/T Povolení provozu 1211175
11.7.2016 IM Information Management s.r.o. Závazné stanovisko - umístění čerpací stanice pohonných hmot - RS Prtrol, při ulici Sulická, Praha 4, parc.č. 2545/9, k.ú. Krč Praha 4 Krč ČS PHM RS Petrol, při ulici Sulická, Praha 4, benzín, nafta, LPG, CNG Závazné stanovisko 1211155
14.7. 2016 RS development s.r.o. Závazné stanovisko - umístění plynové kotelny v rámci akce "Senior rezidence Šeberov" Praha 11 Šeberov 2 x plynový kondenzační kotel á 240 kW Závazné stanovisko 1233039
15.7.2016 Riga Office East s.r.o. Povolení provozu - záložní zdroj elektrické energie Rohanské nábřeží 678/23,24,25,26, Praha 8 Karlín Praha 8 Karlín Da - Caterpillar C18/700kVA o tepelném příkonmu  v palivu1470 kW Povolení provozu 1249318
19.7. 2016 Zavos s.r.o., Fr. Kadlece 16, P - 8. ZŠ Zličín - změna stavby před dokončením. Praha 17 Zličín 3 x Rendamax R40/150 o celkovém tepelném příkonu 378,6 kW. Závazné stanovisko 1266062
19.7. 2016 Ing. Vladimír Malý Závazné stanovisko - umístění plynové kotelny v rámci akce  "Škola Open Gate II",  parc.č. 3161/14, 3161/15, 3161/16, 3161/18, 3161/25, 3161/27, 3161/41, 3161/7, Praha 6 - Dejvice Praha 6 Dejvice 2 x Hoval UltraGas 450, každý o jmenovitém tepelném příkonu 424 kW Závazné stanovisko 1265765
27.7. 2016 AVIA Propeller, s.r.o. Povolení provozu - povrchová úprava kovových dílů, Beranových 666/65, Praha 9 Praha 9 Letňany Tryskání dílů při výrobě leteckých vrtulí Povolení provozu 1310795
27.7. 2016 Shell Czech Republic a.s.,Antala Staška 2027/77, Praha 4 Povolení provozu - Čerapací stanice pohonných hmot Geologická, č. parc. 964/21, 2043/12,  k. ú. Hlubočepy, Praha 5 Praha 5 Hlubočepy ČSPH - SHELL,  Geologická, č. parc. 964/21, 2043/12,  k. ú. Hlubočepy, Praha 5 Povolení provozu 1312391
27.7. 2016 Čapka Vladimír, Ing., Gerstnerova 658/5, P7 Závazné stanovisko ke stavbě dieselagregátu (SŘ High-tech TVP fak. lesnické a dřev. ČZU, ppč 1627/1 kú Suchdol, Kamýcká 129, P6) Praha 6 Suchdol 1x DA FG Wison typ P450-2 s motorem Perkins o výkonu 450 kVA Standby závazné stanovisko 1312985
1.8. 2016 Čekov s.r.o. Povolení provozu - nanášení práškových plastů, Dopraváků 723, Praha 8 Praha 8 Dolní Chabry Nanášení práškových plastů Povolení provozu 1332280
1.8. 2016 SafeDX s.r.o. Povolení provozu - 4 záložní zdroje elektrické energie, K Žižkovu 813, Praha 9 Praha 9 Vysočany 4 x DA ONIS VISA P 1260 U, každý o tepelném příkonu v palivu 2 870 kW Povolení provozu 1331783
2.8. 2016 Psychiatriacká nemocnice Bohnice Závazné stanovisko - umístění záložního zdorje elektrické energie - dieselagregátu TEKSAN TJ721SC5A v areálu PN Bohnice na pozemku parc. č. 482/9, kat. ú. Bohnice Praha 8 Bohnice 1x dieselagregát TEKSAN TJ721SC5A o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1,4MW (721 kVA) Závazné stanovisko 1338036
3.8. 2016 Kart spol. s r.o. Povolení provozu - Záložní zdroje elektrické energie, Vinohradská 3333/159a, Praha 10 Praha 10 Strašnice 3 x DA o tepelném příkonu v palivu 2 x 5 000 kW a 1 x 400 kW  Povolení provozu 1345142
3.8. 2016 Michal Karpíšek - AUTOSIBŘINA Povolení provozu - autolakovna, V Korytech 1532/67, Praha 10 Praha 10 Strašnice Autolakovna s kombinovaným lakovacím a sušicím boxem MASTER 2 AIRBLUE Povolení provozu 1344998
4.8. 2016 SWECO Hydroprojekt a.s. Závazné stanovisko - změna Rekonstrukce ÚČOV, areál ÚČOV na Císařském ostrově Praha 7  Bubeneč Rekonstrukcí části vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší - ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV), na adrese Papírenská 6, Praha 6, na pozemku č. parc. 1961/1, k. ú. Bubeneč, spočívající v realizaci nové jímky směšného kalu sestávají Závazné stanovisko 1348361
8.8. 2016 K-inženýring s.r.o. Závazné stanovisko - Přestavba hypermarketu Globus CČM Praha 9 Černý Most Nahrazení tří pekařských pecí MIWE Ideal  á  56kW, 128 kW a 194 kW, dvěma etážovými horkovzdušnými pekařskými pecemi Matador MD 190 c 53 s hořáky Weishaupt  WG 10N/0-Aá 122 kW a čtyřmi rotačními horkovzušnými pekařskými pecemi Rototherm REC 1020 H s hořáky Weishaupt WG 20N/1-A á 74 kW Závazné stanovisko 1363433
11.8. 2016 ENESA a.s. Vyjádření ke zkušebnímu provozu  - kogenerační jednotka Kongresové centrum, 5. května  1640/65, Praha 4 Praha 4 Nusle 1 x kogenerační jednotka TEDOM Cento L500 SP, o tepelném příkonu v palivu 1 250 kW, Vyjádření 1385011
12.8.2016 POM Nomos s.r.o., K Matěji 2160/29, P6 SŘ Výukové centrum zprac. zem. produktů FAPPZ ČSU, ppč 1627/1 kú Suchdol, Kamýcká 129, P6 Praha 6 Suchdol 2x plynový kondenzační kotel o jednotkovém příkonu 153 kW závazné stanovisko 1393571
16.8.2016 TZB INSTALACE s.r.o. Povolení provozu - kotelna Lannův palác, Havlíčkova 1030/1, Praha 1 Praha 1 Nové Město 4 x kotel VIESSMANN VITODEN 200, každý o tepelném příkonu 100 kW Povolení provozu 1403323
16.8.2016 Brudra s.r.o. Povolení provozu - změna povolení provozu kotelny, Výpadová Praha 5  Praha 5 Radotín ukončení provozu dvou kotlů K1 a K4 Povolení provozu 1407409
18.8. 2016 Ing. Pavel Rous Závazné stanovisko - Instalace plynové kotelny II. kategorie v objektu Topolová 2916/14, Záběhlice, 106 0 Praha 10 Praha 10 Záběhlice 4 x Viessmann Vitoplex 200-W-150 á 142 kW Závazné stanovisko 1428777
19.8.2016 Studio Mija, s.r.o., Lounských 791/10, P4 ÚŘ Hotel Karlín, ppč 397/1… kú Karlín, ul. Pernerova, P8 Praha 8 Karlín 1x pl. kotel (ref. typ Hoval Ultragas D400) o příkonu 322 kW závazné stanovisko 1435153
23.8. 2016 Univerzita Karlova v Praze Povolení provozu - plynová kotelna Bruslařská 1132/10, Praha 15 Praha 10 Hostivař 3x kotel De Dietrich GT 413 EX o jednotkovém příkonu 600 kW Povolení provozu 1452272
24.8.2016 OWO.cz, s.r.o. Závazné stanovisko - umístění záložního zdroje el. energie v rámci stavby "Dům pro sociální začleňování Chodov"   Chodov  2 x dieselagregát AKSA AD 490, každý  o tepelném příkonu v palivu  893 kW Závazné stanovisko 1452328
24.8. 2016 Sekanina Tomáš Stavba záložního zdroje el. energie v rámci výstavby OD Kaufland v ul. Kolbenova, Praha 9 - Hloubětín Praha 9 Hlubětín 1x DA o el. výkonu 550kVA/466 Kwe a příkonu v palivu 1 050 kW závazné stanovisko 1453282
7.9.2016 BENDIX SERVIS  s.r.o. Povolení provozu - chemická čistírna oděvů Plzeňská 222/51, Praha 5 Praha 5 Košíře čisticí stroj FIBRIMATIC 345 SILVER Povolení provozu  1535310
7.9.2016 DYTRON EUROPE s.r.o. Povolení provozu - slévárna hliníku, nanášení fluoroplastů, nanášení práškovách plastů a tryskací zařízení, Toužimská 943/24a, Praha 9 Praha 9 Kbely technologie k předmětu žádosti Povolení provozu 1535360
8.9. 2016 Úřad  MČ Praha 24 Rekonstrukce kotelny MZŠ Polesná, Polesná 1690, k.ú. Újezd nad Lesy Praha 9 Újezd nad Lesy 3x plynový kotel o příkonu 267 kW závazné stanovisko 1546546
9.9. 2016 A-Z THERM spol. s r.o. Povolení provozu - rekonstrukce a modernizace kotelny Kolbenova 34/616, Praha 9 Praha 9 Vysočany 1x kotel ARES Tec 660 o výkonu 670 kW Povolení provozu 1555726
13.9.2016 RWE Energo, s.r.o. Změna povolení provozu - odstranění jedné kogenerační jednotky Limuzská 3135/12, Praha 10 Praha 10 Strašnice odstranění kogenerační ednotky CENTO 150 SPE Povolení provozu 1582533
16.9.2016 Nuselská cz, s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Nuselská 1419/53, Praha 4 Praha 4 Nusle 2x kotel HVP 190 o jednotkovém výkonu 190 kW povolení provozu  1620451
19.9. 2016 TANK ONO s.r.o. Povolení provozu - čerpací stanice Černokostelecká, Praha 10 Praha 10 Štěrboholy 2x nádrž o kapacitě 20 a 25 m3, 2x oboustranný víceproduktový stojan Tatsuno Benč typ BM 2036 a BMP 2048 povolení provozu  1623353
19.9. 2016 NOVÝ UNITAS s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Bartolomějská 9, Praha 1 Praha 1 Staré Město 2x kotel Buderus GB 312 o jednotkovém příkonu 240 kW povolení provozu  1628516
19.9. 2016 NOVÝ UNITAS s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Konviktská 14, Praha 1 Praha 1 Staré Město 2x kotel Buderus GE 434 o jednotkovém výkonu 300 kW povolení provozu  1628521
19.9. 2016 Projektové ateliéry Dobrovského - Růžičková Alena Závazné stanovisko - stavební úpravy ATÚ Stodůlky, K Zahrádkám 2065/2, Praha 5 Praha 13 Stodůlky 4x DA CAT o jmenovitém příkonu v palivu 3570  kW Závazné stanovisko 1628228
22.9.2016 Recavia s.r.o. Povolení provozu - mobilní drtič dřevěného odpadu Praha   1x mobilní drtič odpadu HAMMEL VB 950 DK Povolení provozu 1658256
22.9. 2016 Správa Pražského hradu Povolení provozu - čerpací stanice Hrad, nádv. č. 1 Praha 1 Hradčany neveřejná čerpací stanice pohonných hmot Povolení provozu 1663428
22.9. 2016 EBM-Expert Building Management, s.r.o. Závazné stanovisko - Datové centrum Hostivař Praha 15 Hostivař 8 x DA á 5 269 kW, 2 500 kVA Standby Závazné stanovisko 1673510
23.9.2016 FIOMO, a.s. Povolení provozu - tiskárna U Elektry 838/2d, Praha 9 Praha 9 Hloubětín ofsetová tiskárna Povolení provozu 1 671 982
23.9.2016 Průmstav a.s. Povolení provozu - kotelna v rámci stavby "SOUTH POINT Praha 4 Michle  5xkondenzační kotel De Dietrich MCA115, každý o tepelném příkonu 114 kW Povolení provozu 1674911
26.9. 2016 M2K s.r.o. Povolení provozu - betonárna, Na Obrátce, Praha 9 - Hloubětín Praha 9 Hloubětín Horizontální betonárna HBS PMPRINS-L1000 + ZKV 350-5k Povolení provozu 1680148
26.9.2016 Palác Fénix, a.s. Povolení provozu - kotelny Václavské nám. 802/56, Praha 1 Praha 1 Nové Město 6x kotel Buderus GA 504VI/420-15, každý o příkonu 271 kW Povolení provozu 1686450
27.9.2016 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, příspěvková organizace  Povolení provozu - kotelna, Oblouková 837/7, Praha 10 Praha 10 Vršovice 1 x kotel Viadrus G 300 Povolení provozu 1695649
29.9.2016 Autosalon Klokočka Centrum a.s. Povolení provozu - lakovna Borského 876/8, Praha 5 Praha 5 Hlubočepy lakovací kabina Lutro Lackieranlagen KSP 7 UT Povolení provozu 1710560
29.9. 2016 ŽSD a.s. Povolení provozu - mobilní zařízení k využívání stavebních odpadů Praha   třídič EXPLORER 1500  a drtič FINLAY C - 1540 RS Povolení provozu 1 710 702
6.10. 2016 GOLDEN OFFICE s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Bezová 1658/1, Praha 4 Praha 4 Braník 4x kotel Viessmann PS 013 o jednotkovém výkonu 130 kW Povolení provozu 1766363
6.10. 2016 Ing. lenka Hábová, Ostrovského 253/3, Praha 5. Změna stavby administrativní budovy A1 a A2 - Visionary (dříve NEC), Praha 7. Praha 7 Holešovice záložní zdroje: 1 x CAT C18 - 1 350 kW a 2 x CAT DE220E0 - 2 x 495 kW. závazné stanovisko 1766131
11.10. 2016 Francouzský institut v Praze Povolení provozu - plynová kotelna Štěpánská 35, Praha 1 Praha 1 Nové Město 2x kotel Buderus Logano GE515 401-455 o jednotkovém příkonu 489,2 kW Povolení provozu 1803047
12.10. 2016 Ing. Vladimír Malý Závazné stanovisko - palác Praga - objekt A Praha 9 Karlín  2 x Viessmann Viticrossal 300 CT3U á 474 kW + dieselagregát 250 kVA,      620 kW Závazné stanovisko  1808728
13.10. 2016 BB C - Building DELTA, s.r.o. Povolení provozu - dieselagregát Za Brumlovkou 1559, Praha 4 Praha 4 Michle  1x dieselagregát MP 1400 M o jmenovitém příkonu 3008,6 Povolení provozu 1813330
13.10. 2016 Pěč Zdeněk Povolení provozu - plynová kotelna Revoluční 11, Praha 1 Praha 1 Staré Město 2x De Dietrich DTG 350-10 NEZ E o jednotkovém výkonu 180 kW Povolení provozu 1817899
13.10. 2016 Panorama Business Center, s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Škrétova 490/12, Praha 2 Praha 2 Nové Město 2x kotel YGNIS o jednotkovém výkonu 400 kW Povolení provozu 1818150
14.10. 2016 Společenství vlastníků jednotek Kodaňská 48 Povolení provozu - plynová kotelna Kodaňská 48, Praha 10 Praha 10 Vršovice 2x kotel Buderus GE 515 o jednotkovém příkonu 429,6 kW Povolení provozu 1829068
17.10. 2016 FEES, spol. s r.o. Upuštění od povinnosti autorizovaného měření emisí - plynová kotelna Pekárenská 1151/10, Praha 4 Praha 4 Michle 2x kotel BWE TOMA o jednotkovém příkonu 3402 kW Upuštění od měření 1835274
17.10. 2016 CGI Metropole, s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Fáze II, Řevnická 121/1, Praha 5 Praha 5 Zličín 2x kotel LOOS o jednotkovém příkonu 2626 kW Povolení provozu 1840014
19.10. 2016 ODR Praha a.s. v likvidaci Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Obchodního domu Kotva, nám. Republiky 656/8, Praha 1 Praha 1 Staré Město 1x dieselagregát QIX330 Povolení provozu 1863160
19.10. 2016 FPS s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Pod Žvahovem 463/21b, Praha 5 Praha 5 Hlubočepy 2x kotel De Dietrich GTG 309 C o jmenovitém příkonu 309 kW Povolení provozu 1858434
20.10. 2016 K-inženýring s.r.o. Povolení provozu - změna - udírny Hyprmarket Globus, Chlumecká 6/765, Praha 9 Praha 9 Černý Most Nově instalovaná zařízení stejného typu, změna kapacity zdroje Povolení provozu 1872021
20.10. 2016 Architekti D.R.N.H.  s.r.o., Průchodní 2, Brno ČZU - Revitalizace Auly + DA, ppč 1627/1… k.ú. Suchdol, Kamýcká 129 Praha 6 Suchdol celkem 3 x záložní zdroj - diesel,  (3 x 1 MW), KJV550 EU Stage II. Závazné stanovisko 1922326
24.10. 2016 PALÁC YMCA, s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna, na poříčí 1041/12, Praha 1 Praha 1 Nové Město 4 x kotel Hamworthy Wessex Modumax 250 o um, příkonu 250 kW Povolení provozu 1893639
25.10. 2016 OREGA s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna, U Hellady697/4, Praha 4 Praha 4 Michle 2 x kotel TASSO F - 8, o výkonu 262 kW a 1 x kotel TASSO T - 7 o výkonu 87 kW Povolení provozu 1914069
26.10. 2016 PARK HOLIDAY, spol. s r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Květnového povstání 194, Praha 10 Praha 10 Benice 3x kotel Ideal Concord Super 500V o jednotkovém příkonu 588 kW Povolení provozu 1931820
26.10. 2016 Píšová Alena Závazné stanovisko - umístění záložního zdroje el. energie v rámci stavby Rozšíření konferenčního centra", Pobřežní 1/42, Praha 8, hotel Hilton Praha 8 Karlín 1 x dieselagregát, výrobce Caterpillar, typ GEP 500-2, o tepelném příkonu v palivu 1 066 kW Závazné stanovisko 1929131
27.10. 2016 ČR - Okresní soud Praha východ Povolení provozu - plynová kotelna Na Poříčí 1044/20, Praha 1 Praha 1 Nové Město 6x kotel VU INT 656/4-5-H eco TEC plus o jednotkovém výkonu 65 kW Povolení provozu  1933010
27.10. 2016 ČEPRO, a.s. Změna povolení provozu - čerpací stanice U Rajské zahrady, Praha 3 Praha 3 Žižkov čerpací stanice - 1x 5tikomorová nádrž a 2 výdejní stojany Povolení provozu 1941658
27.10. 2016 ČEPRO, a.s. Změna povolení provozu - čerpací stanice Braník - Vrbova, Praha 4 Praha 4 Braník čerpací stanice - 4x nádrž a 2 výdejní stojany Povolení provozu 1955453
27.10. 2016 ČEPRO, a.s. Změna povolení provozu - čerpací stanice Vysočany - Poděbradská, Praha 9 Praha 9 Vysočany čerpací stanice - 3x  nádrž a 3 výdejní stojany Povolení provozu 1955555
27.10. 2016 TECHNICO Opava s.r.o. Výstavba HS - Holešovice, k.ú. Holešovice - změna velikosti záložníého zdroje - dieselagregátu   Holešovice Změna velikosti DA  Závazné stanovisko 1930895
31.10. 2016 PHOENIX Lékárenský obchod, a.s. Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie K Pérovně 945/7, Praha 10 Praha 10 Hostivař 1x motorgenerátor FG Wilson Povolení provozu  1952823
2.11. 2016 Palác Austria s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna  Štefánikova 25/18, Praha 5 Praha 5 Smíchov 2x kotel Rendamax R 507 o jednotkovém výkonu 260 kW Povolení provozu 1 976 007
3.11. 2016 OWESCO s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Národní 38/36, Praha 1 Praha 1 Nové Město 2x kotel Buderus Logano G 434 o jednotkovém výkonu 300 kW Povolení provozu 1988580
4.11. 2016 PETR CAR a.s. Povolení provozu - čerpací stanice Českobrodská, Praha 9 Praha 9 Běchovice 3x podzemní nádrž a 4x výdejní stojan Wayne-Dresser Povolení provozu 1994611
4.11. 2016 Pražská konzervatoř Povolení provozu - plynová kotelna Na Rejdišti 1, Praha 1 Praha 1 Staré Město 2x kotel Hoval UltraGas 250 o jednotkovém příkonu 252 kW Povolení provozu 1995233
7.11. 2016 CONTRACTIS, s.r.o. Datové centrum P3, Lipanská 389/11, parc.č. 768, 7720,, k. ú. Žižkov Praha 3 Žižkov 1x dieselagregát ONIS VISA o jmenovitém příkonu v palivu 496 kW Závazné stanovisko 2006368
8.11. 2016 CGI Metropole, s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna "kino" a plynová kotelna "fáze 1." Řevnická 121/1, Praha 5 Praha 5 Zličín 2x kotel Buderus GE615 o jednotkovém příkonu 830 kW a 2x kotel Hydrotherm EV/MV 300 o jednotkovém výkonu 300 kW Povolení provozu 2019698
11.11. 2016 KOMTERM Čechy, s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Štěpánská 15, Praha 1 Praha 1 Nové Město 1x kotel HOVAL ULTRAGAS 250 o příkonu 235 kW a 1x kotel HOVAL ULTRAGAS 300 o příkonu 283 kW Povolení provozu 2043345
11.11. 2016 Elektroline, a.s. Povolení provozu - tryskací zařízení na adrese K Ládví 1805/20 Praha 8 Praha 8 Kobylisy 1x pneumatické tryskací zařízení ITB 120 Povolení provozu 2049001
16.11. 2016 Boris Musil Umístění a stavba plynové kotelny - odpojení od CZT, Vojtíškova ul, Chodov Praha 11 Chodov plynová kotelna 550 kW Závazné stanovisko 2048957
16.11.2016 Atelier Genesis, spol.s.r.o. Výměna kotelny v objektu AV ČR, Hybernská 1000/8, Praha 1 Praha 1 Nové Město 2x plynový kotel 325 kW, výměna zdroje Závazné stanovisko 2070242
21.11. 2016 STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o. Výstavba pavilonu Z3, radioizotopové pracoviště a magnetická rezonance Praha 4 Krč 1x dieselagregát 250 kVA, 538 kW Závazné stanovisko 2090627
23.11. 2016 Berger Vodičkova 38, s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Vodičkova 1935/38, Praha 1 Praha 1 Nové Město 4x kotel Junkers K 120-6E 23A o jednotkovém výkonu 120 kW Povolení provozu 2105377
23.11. 2016 MČ Praha Štěrboholy, Ústřední 135/15, Praha 10  - Štěrboholy  Přestavba ZŠ Štěrboholy, U školy 285, Praha 10. Praha 10 Štěrboholy 1 x plynový kondezační kotel o příkonu 350 kW závazné stanovisko 2101133
24.11. 2016 CET 21 spol. s r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Ateliér Ulice, U Továren 33, Praha 10 Praha 10 Hostivař 2x kotel Weishaupt WG 40 o jednotkovém výkonu 240 kW Povolení provozu 2120512
24.11. 2016 Velvyslanectví  USA v Praze Závazné stanovisko - DA , Tržiště 365/15, Praha 1 Praha 1 Malá Strana DA - Caterpillar, typ LC6114F Závazné stanovisko 2114525
25.11. 2016 ROYALMED spol. s r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Italská 1800/35, Praha 2 Praha 2 Vinohrady 2x kotel Hydrotherm EV 90/180-1 o jednotkovém příkonu 90-180 kW Povolení provozu 2122138
25.11.2016 A-Z THERM spol. s r.o. Závazné stanovisko - změna plynové kotelny na adrese Kolbenova 34/616, P9 Praha 9 Vysočany 2 x plynový kondenzační kotel IMMERGAS ARES 660 TEC o celkovém příkonu 1 274 kW Závazné stanovisko 2122169
25.11. 2016 di5 architekti inženýři s.r.o. Závazné stanovisko - obytný soubor Vivus Uhříněves - změna územního rozhodnutí 3. - 5. etapy Praha 10 Uhříněves 3x plynová kotelna (1408 kW, 938 kW, 938 kW) Závazné stanovisko 2122525
29.11. 2016 Letiště Praha, a.s. Povolení provozu - změna provozu kotelny, Aviatická 14, Praha 6 Praha 6 Ruzyně výměna 2 původních kotlů, nově instalován  1x kotel Bosh Unimat UT-M 42 o jm. tepelném příkonu 7,35 kW a 1x kotel Bosh Unimat UT-M 22 o jm. tepelném příkonu 3,15 kW  Povolení provozu 2136355
30.11.2016 Ťupová Ladislava Závazné stanovisko ke stavbě plynové kotelny, v objektu při ulici Novodvorská, Praha 4, v rámci stavby „SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ CENTRUM NOVODVORSKÁ“, Praha 4 Braník 2 x kondenzačními kotli, každý o tepelném příkonu 167 kW (celkový tepelný příkon kotelny 334 kW) Závazné stanovisko 2154073
1.12. 2016 RK NA BETÁNI s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Vídeňská 405, Praha 4 Praha 4 Kunratice 4x kotel Vaillant VK 96/3 o jednotkovém výkonu 95 kW Povolení provozu 2155769
2.12.2016 Spojprojekt Praha a.s., Přístavní 1, Praha 7 Změna stavby před dokončením, Dostavba areálu EMPIRIA, III. etapa, CITY DECO (C1) a CITY Elelement (C2), Pankrácká pláň. Praha 4 Nusle, Krč, celkem 3 x záložní zdroj - diesel,  (3 x 1 MW), KJV550 EU Stage II. Závazné stanovisko 2160889/16
9.12. 2016 REALCOOP s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Těšnov 1163/5, Praha 1 Praha 1 Staré Město 3x kotel Viessmann Paromat Duplex TR-025 o jednotkovém výkonu 285 kW Povolení provozu 2198939
9.12. 2016 REALCOOP s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Revoluční 13, Praha 1 Praha 1 Staré Město 3x kotel Strebel Ru 1S - 6 o jednotkovém příkonu 344 kW Povolení provozu 2198822
9.12. 2016 Bell Helicopter Prague, a.s. Povolení provozu - kotelna a hořáky lakovny K Letišti 27/1063, Praha 6 Praha 6 Ruzyně 3x hořák lakovny o jednotkovém příkonu 440 kW, 1x kotel Viessmann Paromat Triplex o výkonu 285 kW a 2x kotel Viessmann Vitodens 300*V o jednotkovém výkonu 114 kW Povolení provozu 2201201
12.12. 2016 Pohřební ústav hlavního města Prahy Změna povolení provozu - instalace dopalovacích komor  u kremačních pecí Vinohradská 2254/214, Praha 10 Praha 10 Strašnice 2x termická filtrační komora TABO STANDARD MONOBLOK o jednotkovém příkonu 290 kW Povolení provozu 2211894
12.12. 2016 Attl a spol. s.r.o. Závazné stanovisko - změna stavby zdroje  v  areálu Attl a spol. s.r.o., Ke Slatinám 117/16, Praha 10 Praha 10 Dolní Měcholupy Soubor výrobních strojů a zařízení - broušení a obrábění Závazné stanovisko 2211203
12.12.2016 FURE s.r.o. Závazné stanovisko ke stavbě záložního zdroje elektrické energie, při ul. Pujmanové, Praha 4, v rámci stvby "PARKVIEW, Praha 4 - Pankrác" Praha 4 Krč, Nusle dvou  dieselagregátů Cummins C275 (každý o tepelném příkonu 630 kW, celkový tepelný příkon zdroje 1260 kW Závazné stanovisko 2213225
13.12. 2016 Ústav leteckého zdravotnictví Praha Povolení provozu - plynová kotelna U Vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6 Praha 6 Střešovice 3x kotel Hydrotherm HEM 150.1 o jednotkovém příkonu 165 kW Povolení provozu 2217136
13.12. 2016 Ústav leteckého zdravotnictví Praha Povolení provozu - plynová kotelna Generála Píky 1, Praha 6 Praha 6 Dejvice 2x kotel Buderus G 524 LDNW/314-2x10 o jednotkovém výkonu 157 kW Povolení provozu 2217138
16.12.2016 IBA s.r.o., Štefánikova 75/48, Praha 5. Rek. objektu se změnou užívání z administartivy na VŠ koleje, ul. V.P.Čkalova, Praha 6. Praha 6 Bubeneč 3 x Viessman, typ Vitodens 200-W-150 o celkovém výkonu 450 kW. Závazné stanovisko 2239202
19.12. 2016 Quantum, s.r.o. Povolení provozu - kotelna, Lazarská 1718/3, Praha 1 Praha 1 Nové Město 2 x kotel Buderus G 524 L, každý o příkonu 157 kW Povolení provozu 2246557
21.12. 2016 Salesiánská provincie Praha Povolení provozu - plynová kotelna Kobyliské náměstí 1000/1 Praha 8 Kobylisy celkový výkon hořáků 594 kW Povolení provozu 2257714
21.12. 2016 WAVIN Ekoplastik s.r.o. Změna povolení provozu - zpracování plastů Do Čertous 2659/12, Praha 9 Praha 9 Horní Počernice změna technologie zpracování plastů Povolení provozu 2266159
21.12. 2016 VN 57 s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Václavské nám. 813/57, Praha 1 Praha 1 Nové Město 3x kotel Wolf NG 30 E 120 o jednotkovém výkonu 120 kW Povolení provozu 2266224
21.12. 2016 REICO Investment GAMA Povolení provozu - plynová kotelna Václavské nám. 793/36, Praha 1 Praha 1 Nové Město 3x kotel ORTAS 250 NT o jednotkovém výkonu 250 kW Povolení provozu 2266239
21.12.2016 WAVIN Ekoplastik s.r.o. Změna povolení provozu - zpracování plastů Do Čertous 2659/12, Praha 9 Praha 9 Horní Počernice změna technologie zpracování plastů Povolení provozu 2266159
22.12. 2016 B.B.D. s.r.o. Umístění a stavba záložního zdroje el. energie, Domov pro seniory Zahradní město, Praha 10 - Záběhlice Praha 10 Záběhlice 1xdieselagregát 825 kVA, 1650 kW Závazné stanovisko 2276962
23.12. 2016 DAV, a.s. Povolení provozu - mobilní recyklační zařízesní stavebních hmot Praha   mobilní drticí a třídicí jednotky RESTA Povolení provozu 2277641