Do emisní třídy jsou kotle zařazovány dle množství škodlivých emisí, účinnosti, bezpečnosti a efektivity spalovacího procesu). Touto vyhláškou se urychluje zákaz daný zákonem o ochraně ovzduší o dva roky. Součástí vyhlášky je také zákaz topení tuhými palivy v době vyhlášení smogové situace ve zdrojích, které slouží pouze pro příležitostné vytápění, jako jsou krby a krbová kamna. Omezení v době smogové situace začne platit od 8. října letošního roku.

Pro výměnu emisně nevyhovujících kotlů mohou lidé využívat kotlíkové dotace (podrobné informace na Portálu ŽP v sekci Energetika), o které lze žádat od 21.10.2019.