Název indikátoru Jednotka Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Zdroj Poznámka
Emise NOx
do ovzduší
t/obyv./rok 0,010 0,010 0,086 0,074 ČHMÚ, ATEM kompil. MHMP 3)
               
Emise SO2
do ovzduší
t/obyv./rok 0,0007 0,0003 0,0005 0,0002 ČHMÚ, ATEM
kompil.
MHMP
  
               
Kvalita místního ovzduší – počet případů překročení limitu PM10 počet         ČHMÚ
kompil.
MHMP

Společný evropský indikátor A5

Stanice s největším počtem překročení limitu – hodnoty zvlášť pro stanice dopravní a pozaďové.

–  dopravní stanice   33
(měř. stanice
Smíchov)
10
(měř. stanice
Legerova,
hot spot)
20
měř. stanice
Legerova,
hot spot)
24
(měř. stanice Karlín)
   
– pozaďové stanice   30(stanice
Řeporyje)
2
(stanice
Řeporyje)
6
(stanice
Řeporyje)
2
(stanice Suchdol)