Celkové a měrné emise ze stacionárních zdrojů, Praha, 2008-2016

Graf Celkové a měrné plošné emise ze stacionárních zdrojů, Praha, 2008–2016

 

Graf - Celkový index kvality ovzduší (IKO) na stanicích v aglomeraci Praha v roce 2017 - zastoupení jednotlivých hodnot indexu

Celkový index kvality ovzduší  na stanicích v Praze v roce 2017 (zast. jednotlivých hodnot indexu)