Ministerstvo životního prostředí vydalo k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším Sdělení, které je dostupné na stránkách MŽP pod odkazem:

Skupina poslanců požadovala zrušení některých částí novelizovaného znění zákona o ochraně ovzduší, z důvodu práva provozovatele na nedotknutelnost obydlí podle čl. 12 Listiny základních práv a svobod, neboť Listina umožňuje domovní prohlídku pouze na příkaz soudce jen pro účely trestního řízení a obyčejným zákonem nelze rozšířit důvody omezení nedotknutelnosti bydlení.

Ústavní soud však návrh na zrušení částí zamítl, kdy vyhodnotil mimo jiné, že zájem na ochraně zdraví a příznivého životního prostředí je nadřazen právu na nedotknutelnost obydlí.

Více informací k rozhodnutí Ústavního soudu je možné nalézt pod odkazem: