Cílem semináře bylo shrnutí informací, které by měli OZO, revizní technici a kominíci sdělovat provozovatelům při kontrole/údržbě stacionárního tepelného zdroje o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW. Je velká škoda, že se semináře zúčastnilo pouze cca 30 OZO, revizních techniků a kominíků. Na semináři byli také přítomni zástupci Ministerstva životního prostředí (odd. kvality ovzduší a odd. spalovacích zdrojů a paliv) a Magistrátu hl. města Prahy (odbor ochrany prostředí). Organizací semináře byla pověřena Agentura Kristián, spol. s r.o. a celý seminář profesionálně moderoval Oldřich Burda. Informační seminář měl velmi dobrou odbornou úroveň a byl rozdělen na tři tematické okruhy (prezentace) a diskusní část:

 1. V této části byly poskytnuty veškeré informace k Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO), k opatřením z Akčního plánu PZKO 2020+, I. část, závazná opatření a II. část, podpůrná opatření, z čeho vychází a jaký je cíl PZKO.
  Přednášel: Ing. Vladimír Lollek, firma E-expert, spol. s r.o. - prezentace ke stažení (pdf)
   
 2. Jako hlavní prezentace byla velmi obsáhlá a komplexní přednáška o provozu, kontrole a revizi kotlů a spalinových cest komínů. Součástí této prezentace byly také informace o související legislativě, požární bezpečnosti a dotačních programech pro provozovatele.
  Přednášel: Ing. Valtr Sodomka, Komínová asociace APOKS - prezentace ke stažení (pdf)
   
 3. Doplňující prezentace se týkala informací ke stávající legislativě k problematice provozování a kontrole kotlů na pevná paliva. Zároveň byla poskytnuta informace k návrhu Obecně závazné vyhlášky o omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hl. města Prahy (podpůrná opatření PZKO_2020_P_2).
  Přednášel: Mgr. David Čuřík, právník odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy - prezentace ke stažení (pdf)


Diskusní část:

V této časti byly zodpovídány dotazy přítomných OZO, revizních techniků a kominíků k jednotlivým tematickým okruhům. Dotazy byly kladeny přes QR kód uvedeným na programu semináře a také osobním dotazem přítomných osob.
Diskusní příspěvky ke stažení (pdf).

Další doplňující informace k semináři ke stažení - Příloha 5 a Příloha 6.