Archiv novinek

Celkový počet: 5
Na stránce:
 • 18. 9. 2023 Nová vyhláška hl. m. Prahy omezuje od října 2023 spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích
  Hl. m. Praha chce v souladu s přijatým Programem zlepšování kvality ovzduší (PZKO) snížit imisní zátěž obyvatel znečišťujícími látkami, kterou významným způsobem ovlivňuje i spalování rostlinného materiálu v otevřených ohništích.
 • 9. 3. 2023 Informační seminář Revize kotlů a spalinových cest jako významná součást Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO)
  Na základě podnětu odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy se dne 8. března 2023 konal v Zastupitelském sále Magistrátu hl. města Prahy odborný informační seminář pro OZO (odborně způsobilá osoba), revizní techniky a kominíky. Tento seminář se uskutečnil na základě opatření z Akčního plánu PZKO 2020+, Aglomerace Praha, I. část , závazná opatření (PZKO_2020_2_Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva_Oslovení místních OZO, provádějících kontroly, revizních techniků a kominíků s žádostí o spolupráci).
 • 24. 1. 2023 Informace o průběžném plnění některých opatření Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+) za rok 2022
  Aktivity realizované v roce 2022 v rámci průběžného plnění opatření PZKO - např. webinář k problematice přihlašování do ISPOP (školení úředníků ORP hlavního města Prahy), spolupráce s městskými částmi hl. m. Prahy týkající se stížností na obtěžování kouřem, pokračování tzv. kotlíkových dotací z finančních prostředků EU (výzva pro žadatele vyhlášena v průběhu května 2022), spolupráce OCP MHMP s jednotlivými ÚMČ P1-22 při informování o plnění opatření dle Akčního plánu Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+), spolupráce s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), pracovní návštěvy v lokalitách PZKO Praha CZ 01, plnění vybraných závazných a podpůrných opatření dle AP PZKO 2020+.
 • 23. 2. 2021 Monitoring zápachu
  Opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy vedly ke vzniku nového systému monitorování obtěžujícího zápachu z průmyslové výroby, na území hlavního města Prahy.
 • 7. 8. 2017 Kontroly kotlů v domácnostech
  V rámci novelizace zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších přepisů, došlo s účinností od 1. 1. 2017, k možnosti provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci. Tato pravomoc byla svěřena obcím s rozšířenou působností. Na území hlavního města Prahy byla tato pravomoc převedena v přenesené působnosti na městské části Praha 1 – 22, v rámci novelizace Statutu hl. m. Prahy (obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy), vyhláškou č. 12/2012 Sb. hl. m. Prahy, která nabyla účinnosti od 1. 7. 2017.
Celkový počet: 5
Na stránce:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Monitoring zápachu v Praze Program Čistá energie Praha Kotlíkové dotace Praha V Kotlíkové dotace Praha IV V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl. m. Prahy