Archiv novinek

Celkový počet: 2
Na stránce:
  • 23. 2. 2021 Monitoring zápachu
    Opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy vedly ke vzniku nového systému monitorování obtěžujícího zápachu z průmyslové výroby, na území hlavního města Prahy.
  • 7. 8. 2017 Kontroly kotlů v domácnostech
    V rámci novelizace zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších přepisů, došlo s účinností od 1. 1. 2017, k možnosti provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci. Tato pravomoc byla svěřena obcím s rozšířenou působností. Na území hlavního města Prahy byla tato pravomoc převedena v přenesené působnosti na městské části Praha 1 – 22, v rámci novelizace Statutu hl. m. Prahy (obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy), vyhláškou č. 12/2012 Sb. hl. m. Prahy, která nabyla účinnosti od 1. 7. 2017.
Celkový počet: 2
Na stránce:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Monitoring zápachu v Praze Program Čistá energie Praha Kotlíkové dotace Praha IV V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl. m. Prahy