Na každém z dvaceti sběrných dvorů jsou umístěné nádoby na použité oleje a tuky z domácností. Odložení je zcela zdarma, pouze je potřeba, oleje zbavit zbytků jídla a přinést na sběrný dvůr v uzavřené PET lahvi (nikoliv ve skleněné nádobě). 
Je tomu rok, co tato služba byla zavedena a výsledky předčily veškerá naše očekávání. Lidé si na tuto službu rychle zvykli a hojně ji využívají. Za období 12 měsíců se na sběrných dvorech nasbíralo celkem 4,6 tuny použitých potravinářských tuků a olejů, které by s velkou pravděpodobností končily v městské kanalizaci. Zvláště v období vánočních svátků dochází ve zvýšené míře k zanášení a znečišťování kanalizační sítě, což s sebou nese i zvýšené nároky na její následné čištění a údržbu.

Pokud zrovna nemáte cestu na sběrný dvůr a nechce se Vám oleje doma skladovat, rozhodně je nevylévejte do kanalizace. Lepší variantou je oleje slít do PET lahve a následně ji vyhodit do směsného komunálního odpadu.

Budeme moc rádi, pokud zvolíte ekologičtější variantu a využijete k odložení olejů naše sběrné dvory. Použité oleje nemusí být odpadem, ale cennou surovinou. Pokud je odevzdáte na sběrném dvoře, putují dále ke zpracovateli, který je po vyčištění dále používá v široké škále produktů a služeb.

Všem přejeme krásné vánoční svátky