Jako každý rok bude v období vánočních a novoročních svátků zajištěn na území hl. m. Prahy standardní svoz směsného i tříděného odpadu dle svozových programů, s výjimkou Nového roku 1.1. 2023. Program svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal nepořádek v jejich okolí.

[ Svoz směsného odpadu / Svoz tříděného odpadu / Svoz vánočních stromků / Provozní doba SD HMP / Provozní doba SSNO / Stabilní sběrné místo pro sběr bioodpadu / Kompostárna HMP]


Svoz směsného odpadu:

 
23. – 31. 12. 2022 normální svoz dle příslušných svozových programů
1. 1. 2023 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2023 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)


Svozové oblasti - orientační mapa (08/2016):

svozové oblasti 2016


Svoz tříděného odpadu:

23. - 31. 12. 2022 normální svoz dle příslušných svozových programů
23. - 31. 12. 2022 v kritických oblastech budou posíleny svozy ostatních složek tříděného odpadu
1. 1. 2023 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2023 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)


Pozn.: V průběhu všech svátků bude posílen úklid, dle zjištěné situace bude proveden svoz odpadu z kritických míst, jako jsou sídliště a dle zjištěné situace v terénu.


Svoz vánočních stromků:

V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad lze stromky volně odložit vedle nich. V ostatních případech tj. činžovní a rodinná zástavba nebo v případě umístění nádob v klecovém stání, prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším sběrným nádobám na tříděný odpad. Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepatří do sběrných nádob na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu.

Občané by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění po zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor 2023. 

Konečná zastávka pro vánoční stromky je u odběratele, který se zabývá zpracováním dřeva. Stromky jsou nadrceny a následně využity např. v zahrádkářském průmyslu do kompostu. Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice.
Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.


Provoz na sběrných dvorech hl. m. Prahy:

Pozn.: uvedená provozní doba platí i pro stabilní sběrny nebezpečného odpadu, které jsou provozovány v rámci těchto sběrných dvorů.

termín provozní doba
pátek 23. 12. 2022 beze změny, standardní provozní doba, 8:30 - 17:00 hod.
sobota 24. 12. 2022 ZAVŘENO
neděle 25. 12. 2022 ZAVŘENO
pondělí 26. 12. 2022 ZAVŘENO
úterý 27. 12. 2022 beze změny, standardní provozní doba, 8:30 - 17:00 hod.
středa 28. 12. 2022 beze změny, standardní provozní doba, 8:30 - 17:00 hod.
čtvrtek 29. 12. 2022 beze změny, standardní provozní doba, 8:30 - 17:00 hod.
pátek 30. 12. 2022 beze změny, standardní provozní doba, 8:30 - 17:00 hod.
sobota 31. 12. 2022 ZAVŘENO
neděle 1. 1. 2023 ZAVŘENO
pondělí 2. 1. 2023 beze změny, standardní provozní doba, 8:30 - 17:00 hod.

Provoz ve stabilních sběrnách nebezpečného odpadu, které nejsou v rámci sběrných dvorů hl. m. Prahy:

O případných změnách provozní doby v období Vánoc a na přelomu roku se informujte na kontaktních telefonech jednotlivých zařízení(viz. seznam stabilních sběren NO s kontaktními údaji a provozní dobou).


Stabilní sběrné místo pro sběr bioodpadu v Praze 10 Malešicích v Dřevčické ulici (parc. č. 803/25 a 803/26):

Zimní odstávka SSMB Malešice proběhne v termínu od 18. 12. 2022 do 28. 2. 2023. Při vhodných klimatických podmínkách bude provoz zahájen i před termínem 1. 3. 2023. Aktuální informace o zahájení provozu v předtermínu včetně otevírací doby budou zveřejněny na webových stránkách provozovatele zařízení na www.jena.cz.


Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci (parc. č. 1783/21):

Zimní odstávka kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci proběhne v termínu od 23. 12. 2022 do 28. 2. 2023. Při vhodných klimatických podmínkách bude provoz zahájen i před termínem 1. 3. 2023. Aktuální informace o zahájení provozu v předtermínu včetně otevírací doby budou zveřejněny na webových stránkách provozovatele zařízení na www.lesypraha.cz.