Zapojená města, kterých je celkem 25, soutěží o největší celkové množství elektrospotřebičů odevzdaných prostřednictvím sběrných dvorů na jejich území. Aktivně tím přispívají k ochraně životního prostředí, navíc mohou získat jednu z finančních výher.
První ročník byl zahájen 1. dubna letošního roku, ukončen pak bude k  31. 3. 2019, organizátoři výsledky vyhodnotí během měsíce dubna a veřejnosti oznámí na slavnostním vyhlášení soutěže, které se bude konat 23. 5. 2018 v Havlíčkově Brodě.

V průběhu soutěže Hlavní město Praha dosud odevzdalo do našeho systému celkem 1 145 tun elektrozařízení, což v přepočtu na jednoho obyvatele činí 0,88 kg.

Soutěží se ve třech kategoriích: první (A) je určena městům od 40 000 do 89 999 obyvatel, druhá (B) nad 90 000 obyvatel. Třetí kategorie se jmenuje „Skokan roku“.
Kritériem hodnocení je hmotnost zpětně odevzdaného elektrozařízení přepočtená na jednoho obyvatele města.
První tři města v kategoriích A a B získají odměny ve výši 60, 40 a 25 tisíc korun, Výše odměny u kategorie „Skokan roku“ činí 50 tisíc Kč. Odměny bude možné využít na podporu dalších aktivit a projektů ve vítězných městech.
ELEKTROWIN poskytl městům širokou podporu umožňující v dostatečné míře informovat občany, jichž se soutěž týká především. Jde zejména o bannery k využití na webu, ale i k umístění na sběrných místech, města obdržela také informační podklady určené k publikování ve svých periodikách.