Jedlé tuky a oleje je v současné době možné odevzdat na všech sběrných dvorech hl. m. Prahy (seznam SD) či v rámci mobilního svozu odpadů (aktuální harmonogram).

Oddělený sběr jedlých tuků je důležitý z hlediska ochrany kanalizační sítě, neboť tuk v potrubí tuhne a zanáší potrubí, což způsobuje jeho nižší průtočnost a v krajním případě i ucpání.

V roce 2018 se na sběrných dvorech města vysbíralo 8,19 tun jedlých olejů, díky čemuž jsme společně ušetřili náklady na odstraňování nánosů bránícím volnému průtoku odpadních vod, a navíc, vysbíraný olej je dále zpracováván a využíván zejména jako složka pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv.

Olej do kanalizace nepatří - leták

Leták ke stažení (ve formátu pdf, vel. 106 kB).

Oleje je možné odevzdávat pouze v uzavřených plastových nádobách, ideálně v PET lahvích, z důvodu následné manipulace, kde by v případě například skleněných lahví hrozilo rozbití nádoby, poranění a rozlití obsahu.


Sběr olejů je v rámci informovanosti široké veřejnosti podpořen i grafickým zpracováním problematiky a umístěním motivu na reklamních plochách města, konkrétně rolling boardech v období od 26.2.2019 do 8.4.2019.
Společně v čisté Praze.