(text článku je převzatý z tiskové zprávy společnosti ECOBAT s.r.o. ze dne 16. dubna 2020, TZ ke stažení v PDF formátu)

Nejvíce baterií lidé odevzdali do sběrných nádob v obchodech, celkem šlo o 126 tun. Obecně platí, že všude, kde se dají baterie koupit, by pro zákazníky mělo být zřízeno sběrné místo na baterie. Pro třídění mohou lidé využívat také červené venkovní kontejnery, sběrné nádoby na některých úřadech městských částí a ve sběrných dvorech. Do sběru baterií se zapojují i školy prostřednictví programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Dalším místem, odkud putují baterie na recyklaci, je firemní sektor.

„Praha se dlouhodobě drží v první trojici mezi kraji, kde lidé třídí nejzodpovědněji,“ říká Petr Kratochvíl, jednatel neziskové společnosti ECOBAT a dodává: „Nejoblíbenější jsou u Pražanů sběrná místa v obchodech, do kterých odevzdali téměř polovinu všech vybraných baterií.“

V celé České republice bylo v loňském roce k recyklaci odevzdáno celkem 1 696 tun baterií, což představuje 46 % baterií dodaných na trh. Mezi kraji jsou ve sběru baterií velké rozdíly.

Pokud bychom výsledky přepočetli na počet obyvatel, průměrný Čech by v roce 2019 vytřídil 159 gramů baterií. Nejlepší kraje odevzdaly v přepočtu na obyvatele přes 250 gramů. Kraj Vysočina s 271 gramy vybraných baterií vystřídal v čele tabulky dosavadního lídra Jihomoravský kraj. Ten skončil s 261 gramy druhý. Třetí bylo hl. m. Praha s 212 gramy. Na opačném konci je Moravskoslezský kraj se 70 gramy a Karlovarský kraj s 72 gramy.

Sběr přenosných baterií po krajích 2019
  Celkem kg Meziroční nárůst/ pokles kg na obyvatele
Hl.m. Praha 276 984 -4% 0,212
Jihočeský 95 099 -1% 0,148
Jihomoravský 309 752 6% 0,261
Karlovarský 21 210 -31% 0,072
Královéhradecký 71 368 -6% 0,13
Liberecký 49 465 1% 0,112
Moravskoslezský 84 120 -4% 0,07
Olomoucký 79 313 0% 0,125
Pardubický 50 768 0% 0,098
Plzeňský 75 634 -6% 0,129
Středočeský 223 981 -2% 0,164
Ústecký 106 774 38% 0,13
Vysočina 137 839 21% 0,271
Zlínský 113 244 19% 0,194
Celkem 1 695 551 3% 0,159

Zdroj: ECOBAT, s.r.o.

Trendy a zajímavosti

Z hlediska prodeje baterií je mírným překvapením stagnace poměru využívání akumulátorů vs. jednorázových alkalických baterií. Trendy z minulých let přitom naznačovaly, že motivace využívat více akumulátory, tedy nabíjecí baterie, bude u spotřebitelů narůstat.

Preferovanými vlastnostmi baterií jsou stále více malé rozměry a dlouhá životnost. Příkladem jsou knoflíkové baterie, které se využívají například pro hodinky, hračky, kalkulačky a další elektroniku.

Bezpečnost a efektivní recyklace – velké výzvy u lithiových baterií

Jednoznačně největším tématem u baterií je v současnosti razantní nárůst využívání lithiových baterií. S rozvojem e-mobility se na trhu uplatňují nové typy baterií a akumulátorů. Především lithium-iontové, lithium-polymerové a primární baterie s obsahem kovového lithia, které se vyznačuje mimořádnou reaktivitou při styku s kyslíkem. „Lithiové baterie začínají dominovat a s rozvojem elektro-mobility se začneme setkávat s těmito nepříliš bezpečnými výrobky třeba v tunelech nebo podzemních garážích. Legislativní regulace této problematiky je v nedohlednu, a proto nám nezbývá v následujících letech nic jiného než postavit protipožární opatření jako nejvyšší prioritu při sběru a recyklaci použitých baterií,“ dodává k tomu Petr Kratochvíl z ECOBATu a dodává: „Další velkou výzvu vidím v recyklaci lithiových baterií, která je zatím velmi neefektivní, jak z hlediska ekonomiky, tak i kvality recyklací získaných druhotných surovin.“

Má to smysl! Ze 100 kg baterií získáme 65 kg surovin

Díky recyklaci získáme ze 100 kg použitých baterií 65 kg kovonosných surovin, z kterých je možné vyrobit nové produkty, včetně baterií. Čím více se tedy použitých baterií se dostane do recyklačního procesu, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit. Zdraví nebezpečné materiály, které mnohé baterie obsahují, se podaří prostřednictvím recyklace zachytit. Z jedné tuny baterií lze přitom znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi. Využitelnost takto získaných kovů je velmi široká od výroby turbín, kovových konstrukcí, akumulátorů, elektrických vodičů a chladičů, střešních okapů, popelnic, autobaterií, nástrojové oceli, dobíjecích i běžných baterií, sklokeramických varných desek, až po příbory, CD/DVD disky, mince, kosmetiku nebo šperky.

PROČ JE DOBRÉ TŘÍDIT?

Že jsou baterie malé a nevyplatí se jimi zabývat? Velká chyba!

V každé domácnosti v ČR se nachází desítky použitých baterii, které by měly být recyklovány. Vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky, včetně těžkých kovů. Na skládkách nebo ve spalovnách uvolňují škodlivé látky, které mohou znečistit ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody


ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v České republice. V roce 2019 zpětně odebrala 1 696 tun baterií, což představuje 46 % baterií dodaných na trh. ECOBAT provozuje více než 22 000 míst zpětného odběru.

Kontakty pro média:

Open Communication, Jana Čechová, PR Manager
e-mail: jana.cechova@open-com.cz, tel. +420 603 574 631

ECOBAT s.r.o., Eva Gallatová, manažerka marketingu
e-mail: eva.gallatova@ecobat.cz, tel.: + 420 733 182 188, www.ecobat.cz,  Facebook