Injekční jehly a stříkačky z aplikace omamných a psychotropních látek, příslušníci Městské policie pravidelně nalézají při svých obchůzkách na veřejných prostranstvích, nebo na místech, kde jsou k nálezu přivoláni občany hl. m. Prahy.
Sběrné místo bude provozovat společnost EKOM CZ a.s., na adrese Poděbradská 36, Praha 9, která infekční odpad od příslušníků MP Praha převezme a následně odstraní v souladu s platnou legislativou. Veškeré náklady spojené s provozováním sběrného místa a následným odstraněním sebraných jehel a stříkaček uhradí hl. m. Praha ze svého rozpočtu. Při odevzdání infekčního odpadu na sběrném místě obdrží příslušníci MP Praha od zástupce sběrného místa nový, uzavíratelný a pevnostěnný sběrný box pro další sběr použitých jehel a stříkaček. Těmito sběrnými boxy budou ze strany provozovatele sběrného místa vybaveny všechny služební vozy hlídek policistů MP Praha ke zvýšení jejich operativy.
Dle sdělení zástupců Městské policie hl. m. Prahy jsou policisté s poskytovanou službou nadmíru spokojeni. Služba je využívána i v rámci akcí jako je „Akce Jehla“, která je ze strany Městské policie organizována několikrát do roka na území celé České republiky, a je zaměřená právě na úklid veřejných prostranství spojený se sběrem tohoto nebezpečného odpadu.

Do poskytované služby je navíc zahrnuto i zajištění pravidelného svozu infekčních materiálů z vakcinace zvířat z Útulků pro opuštěná zvířata a odchyt Městské policie hl. m. Prahy v Praze 8 - Troji a Praze – Dolních Měcholupech