Sběrné dvory hl. m. Prahy jsou součástí systému nakládání s komunálním odpadem v Praze. Sběrný dvůr v Puchmajerově ulici je umístěn na pozemku provozovatele, s dobrou dopravní dostupností zejména pro obyvatele správního obvodu Prahy 5.

Využívat jeho služby mohou bezplatně všichni obyvatelé hlavního města Prahy (hradí se pouze pneumatiky a stavební odpad nad 1m3 za měsíc), kteří obsluze zařízení prokáží svůj trvalý pobyt na území Prahy. Pro ostatní uživatele je odložení odpadu zpoplatněno podle ceníku provozovatele zařízení. Nově lze na sběrných dvorech odevzdávat i použitý textil, obuv a oděvy.

Náklady na provoz zařízení hradí hlavní město, sběrný dvůr je otevřen shodně s ostatními sběrnými dvory hl. m., ve všední dny od 8:30 do 17:00 hod. (v době platnosti letního času do 18:00 hod.), v sobotu od 08:30 do 15:00 hod. V neděli a ve svátky je zařízení uzavřeno.

Kontakt na obsluhu sběrného dvora: 731 142 348.