Zařízení je určeno především pro odkládání a následné zpracování biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu, pocházejících především z údržby zeleně a zahrad občanů hl. m. Prahy, kterými jsou zejména tráva, větve, dřevo, zemina, listí ..atd.

Nová kompostárna je dimenzována na zpracování až 5.000 t čerstvého materiálu ročně, její zastavená plocha činí 6.024 m2. Zpracování materiálu bude probíhat v pásových hromadách na otevřené ploše. Investorem stavby bylo Hl. m. Praha a provozovatelem kompostárny je příspěvková organizace města - Lesy hl. m. Prahy.

Dnem zahájení provozu bude umožněno na kompostárnu odevzdávat bioodpady prozatím pouze občanům. Kvalita odevzdávaného bioodpadu bude kontrolována u vjezdu přítomnou obsluhou. Návoz bude umožněn osobními vozidly do celkové hmotnosti 3,5 t. V případě použití osobních vozidel je možné odpad dopravit na přívěsných vozících. Přijímat se budou pouze bioodpady bez příměsí v tzv. nerizikové kvalitě (nehnijící bioodpady).
Přijímané bioodpady budou na vstupu zařízení evidovány s tím, že od občanů s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, bude bezplatně přijímán bioodpad v množství maximálně 250 kg měsíčně na 1 osobu. Těm osobám, které na zařízení bioodpady odevzdají, bude rovněž umožněno si zdarma odebrat vyrobený substrát. Množství zpětně odebraného substrátu se bude odvíjet od množství bioodpadů odevzdaných na zařízení. Za cca 100 kg bioodpadu odloženého na kompostárně bude možné si v následujícím roce bezplatně zpětně převzít cca 20 kg kompostu k využití na své zahrádce.

Příjem bioodpadu od firem a společností zabývajících se sběrem a svozem bioodpadu bude umožněn později, předpoklad je od září 2017. Přesný termín rozšíření provozu bude určen po dohodě s provozovatelem a o této změně bude veřejnost s dostatečným předstihem informována odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Příjem těchto „živnostenských“ bioodpadů bude probíhat dle platného ceníku provozovatele.

Provozní doba kompostárny byla stanovena následujícím způsobem:
v období letního času: Po – Pá: 8:30 – 18:00 hodin
  So: 8:30 – 15:00 hodin
  Ne: zavřeno
v období zimního času: Po – Pá 8:30 – 17:00 hodin
  So: 8:30 – 15:00 hodin
  Ne: zavřeno

Stanovená provozní doba může být na základě potřeb souvisejících s provozem a potřebami obyvatel Prahy, změněna.