Pilotní projekt odděleného sběru gastrooodpadu byl zahájen v prosinci loňského roku a doposud se do něj zapojilo 75 bytových domů z Prahy 5, 6 a 7. Od začátku projektu bylo vysbíráno 17,27 t gastroodpadu, který je dále zpracováván v bioplynové stanici.
Celý projekt byl velmi dobře přijat a máme mnoho pozitivních ohlasů. Několika domům se díky účasti v projektu povedlo výrazně snížit objem směsného komunálního odpadu.

Projekt je realizován ve spolupráci se společností Pražské služby a.s., která zajistila i distribuci kuchyňských sběrných nádob. Věříme, že jsme touto pomůckou ke sběru udělali účastníkům projektu radost a tím je podpořili v dalším třídění gastroodpadu.