Aktuální informace:

 • KOMPOST jako odměna pro občany odevzdávající bioodpad
  Občan hl. m. Prahy získá zdarma 35 % kompostu vyrobeného z celkového množství jím odevzdaného bioodpadu (přepočítávací koeficient je 0,175 z odevzdaného množství bioodpadu) v předchozím roce. Nárok na odběr kompostu je nepřenosný. Odvoz kompostu si zajistí každý občan vlastními prostředky, a to včetně naložení. Odběr musí být proveden v období od 1.3. do 30.11. roku následujícího po roce, kdy byl bioodpad odevzdán, jinak nárok na poskytnutí kompostu propadá.
 • Provoz stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu v Praze 10 – Malešicích je zajištěn do konce roku 2016. Zimní odstávka zařízení je plánována v termínech od 21.12.2015 do 29.2.2016. Při vhodných klimatických podmínkách je provoz zahájen i před datem 1.3.  Otevírací dobu lze nalézt také na www.jena.cz (Kompostárna Malešice).


 

Základní údaje – Stabilní sběrné místo biooodpadu
Lokalita  Praha 10 - Malešice, Dřevčická ul., parc.č. 803/25 (u křižovatky s ulicí Černokosteleckou) 
Investor  Hlavní město Praha 
Doba provozu 1.3. 2014 - 30.12. 2016
Provozovatel  JENA – firma služeb 
Účel zařízení odkládání bioodpadu z údržby zeleně 
Plocha kompostárny  cca 7083 m2
Užitná plocha  cca 6000 m2 
Předpokládaný příjem bioodpadu 5800 t/rok 

 

Provozní doba zařízení  
v době letního času:  pondělí až pátek  od 700 do 1800hodin 
  sobota  od 700 do 1500 hodin 
v době zimního času:   pondělí až pátek  od 700 do 1700 hodin 
  sobota  od 700 do 1500 hodin 

 

Ceník s uvedením maximálních cen za příjem bioodpadu provozovatelem.

 

Druh bioodpadu Bioodpad od občanů hl. m. Prahy 1/ Bioodpad od fyzických osob oprávněných k podnikání nebo právnických osob  Bioodpad od fyzických osob oprávněných k podnikání nebo právnických osob 2/ 
Biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí ...) ZDARMA 850 Kč bez DPH/tunu  750 Kč bez DPH/tunu
Dřevní hmota (větve, ...) ZDARMA 850 Kč bez DPH/tunu 750 Kč bez DPH/tunu
Pařezy, kořeny  ZDARMA 1650 Kč bez DPH/tunu 1565 Kč bez DPH/tunu


1/ pro občany hl. m. Prahy, kteří prokáží trvalý pobyt na území města

2/ pro fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, které zajišťují údržbu veřejné zeleně pro Hl. m. Prahu a úřady městských částí a také pro provozovatele sběrných dvorů hl. m. PrahyZásady pro ukládání bioodpadu pro občany hl. m. Prahy

 • Podmínkou pro ukládání bioodpadu občany zdarma je předložení platného občanského průkazu s vyznačením trvalého bydliště v Praze. Občan ukládající bioodpad musí být osobně přítomen.
 • Limit na jednu ukládající osobu je 250 kg měsíčně. 
 • Doprava bioodpadu občany na zařízení je povolena pouze motorovými vozidly o hmotnosti do 3,5 t (s přívěsnými vozíky).
 • Ukládání bioodpadu občany Prahy nad limitovaných 250 kg měsíčně je možné pouze za úhradu. Ceník je k nahlédnutí v kanceláři zařízení.

 

Seznam druhů odpadů, které lze přijmout na zařízení

 • 02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
 • 02 01 07 Odpad z lesnictví
 • 03 01 01 Odpadní kůra a korek
 • 17 02 01 Dřevo
 • 19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 (pozn. ze sběrných dvorů)
 • 20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
 • 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad

Bioodpady z tohoto zařízení jsou předávány na zařízení zpracovávající bioodpad kompostováním.


   logo tříděného sběru  Jena - zahradní architektura
Odbor ochrany prostředí JENA - firma služeb