Na téměř 70 místech v hlavním městě byly umístěny nádoby na sběr použitých jedlých tuků a olejů. Službu zdarma zajistí společnost Viking Group, s.r.o ve zkušebním 2-letém provozu. Pokud se nádoby osvědčí, plánuje město jejich rozšíření na více míst. Obce mají od začátku roku 2020 povinnost zajistit sběr použitých tuků, hlavní město Praha tak již činí prostřednictvím sběrných dvorů a mobilního svozu.

Nádoby byly umístěny zejména v menších okrajových městských částech. Magistrát hl. m. Prahy oslovil všechny známé poskytovatele služby a pouze vybraná společnost byla ochotná zkušební provoz zajistit zdarma. Důvodem k umístění nádob je velký zájem ze strany obyvatel a městských částí.
Občané mohou i nadále použitý olej odvézt do některého ze sběrných dvorů, nebo počkat na mobilní svoz nebezpečného odpadu a jedlých olejů. Ten funguje v metropoli na zhruba 300 trasách s průměrně osmi dvacetiminutovými zastávkami. Sběr napomáhá tomu, aby se tuky nedostávaly do odpadních vod a kanalizace, kde způsobují problémy. Nasbírané oleje je možné po úpravě využít jako příměs do pohonných hmot nebo pro výrobu tepla a energie.


Proč a jak sbírat upotřebený jedlý tuk a olej?

Ke sběru použitých jedlých tuků a olejů se používají separační nádoby o objemu 240 l. Jedná se o speciálně upravené zelené plastové kontejnery, které jsou označeny specifikací daného odpadu. Nádoby jsou zpravidla přičleněny k již stojícím separačním nádobám.

Nádoby slouží k umísťování opotřebeného potravinářského tuku a oleje a to pouze v použitých PET lahvích nebo jiném plastovém obalu, bez igelitových pytlíků!!!!

Nepoužívejte skleněné obaly, igelitové tašky a pytlíky a do nádob v žádném případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla!!!
Sklo, igelitové pytlíky plechové obaly, minerální oleje znemožňují zpracování a v případě nedodržování kázně při sběru bude sběr zrušen a nádoby odvezeny!!!

Proč olej nelít do kanalizace?

Tuky a oleje do kanalizace nepatří!!!
Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci, dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech a následně ve veřejné síti.
Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na celé kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.
Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky.
Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody, vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém.
Pokud jde o separaci potravinářských olejů a tuků, pak je to první krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti odpadních potrubních systémů.

Chraňme přírodu, chraňme své majetky, pomoci může každý.