Dne 2. 5. 2016 byl otevřen nový sběrný dvůr hlavního města Prahy. Jedná se o sběrný dvůr v severní části Prahy v lokalitě Ďáblic a Březiněvsi.

Provozovatelem je společnost FCC Česká republika, s.r.o., kontakt přímo na sběrný dvůr je 283 911 111.

Sběrné dvory hl. m. Prahy jsou všechny provozovány za stejných podmínek. Slouží bezplatně pro obyvatele hlavního města Prahy, kteří obsluze zařízení prokáží své bydliště na území Prahy. Služba pro ostatní uživatele je zpoplatněna podle ceníku provozovatele umístěného v zařízení. Náklady na provoz zařízení hradí hlavní město, otvírací doba je ve všední dny od 8:30 do 18:00 hod. (v době platnosti zimního času do 17:00 hod.), v sobotu od 08:30 do 15:00 hod. V neděli a ve svátky je zařízení uzavřeno.