Odvoz je možno si objednat u níže uvedených provozovatelů sběrných dvorů hl.m.Prahy. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy. Cena je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odevzdání odpadu ve sběrném dvoře je pro fyzické osoby trvale hlášené na území hl. m. Prahy zdarma. Výjimku tvoří pouze pneumatiky (od 25,- Kč za kus dle velikosti) a stavební suť (nad 1 m3 je zpoplatněna).

 

Sběrné dvory hl.m.Prahy:

Aktuální mapa sběrných dvorů na území hl. m. Prahy.

 

 

 

Provozovatelé sběrných dvorů, nabízející tuto službu: 

Pražské služby, a. s.,

Pražané si mohou u Pražských služeb, a.s., zajistit odvoz objemného odpadu a vysloužilých elektrospotřebičů do nejbližšího sběrného dvora Pražských služeb (jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, sanitární techniku, sportovní vybavení a případně o vysloužilé elektrospotřebiče). Služba je určena pro fyzické osoby s trvalým pobytem v Praze, kteří nemají jinou možnost odvozu a potřebují pomoci s likvidací.
Službu zajišťujeme menším nákladním vozidlem s posádkou dvou řidičů. Na auto lze naložit maximálně 6m3. Tuto službu nelze objednat na vyklízení domů/bytů/sklepů nebo pro úklid po rekonstrukci.

Ceník
Objednáním této služby se hradí odvoz a naložení odpadu, případně i jeho vynesení. Likvidace odpadu ve sběrném dvoře je v rámci této služby bezplatná.
A – cesta z nejbližšího sběrného dvora na místo určení a zpět - 29 Kč/1 km
B – naložení odpadu připraveného na místě nakládky, odpad je připraven u příjezdové komunikace - 100 Kč/ 1m3
C – vynesení odpadu - poplatek za patro a každých 20 metrů

váha (kg) / rozměry (m) S výtahem Bez výtahu
do 40kg /max 2x2x1m 50 Kč 90 Kč
nad 40 kg do 10 kg / max 2x2x1m 100 Kč 150 Kč

Příklad:
Varianta 1 – Odvoz odpadu připraveného v místě nakládky, platí kombinace ceny A a B
Varianta 2 – Odvoz odpadu s odnesením např. z bytu, platí kombinace cen A a C

  • senioři nad 70 let a občani se zdravotním omezením vlastnící průkaz ZTP mají slevu 50%
  • ceny jsou uvedeny včetně DPH

Svoz je prováděn na základě písemné objednávky emailem nebo ústně na uvedeném telefonním čísle.
E-mail: objednavkasvozu@psas.cz
V případě dotazů se obraťte na telefonní číslo: 284 091 472 (7:00 – 14:00 hod.)

Svoz stavební suti
Pro odvoz stavební suti zavedla společnost Pražské služby, a.s. službu pytlového svozu stavební suti, která bude probíhat na základě telefonické nebo e-mailové objednávky adresované na výše uvedené kontakty. Stavební suť bude ukládána do označených pytlů, jejichž maximální hmotnost bude 30 kg. Pytle je možné si vyzvednout na všech sběrných dvorech provozovaných společností Pražské služby, a.s. Cena za svoz a likvidaci jednoho pytle je 85 Kč včetně DPH. Zákazník při převzetí pytlů na sběrném dvoře uhradí odpovídající částku za odebraný počet pytlů a má možnost si objednat i termín svozu naplněných pytlů.

Sběrné dvory Pražských služeb naleznete zde: https://www.psas.cz/sberne-dvory
V případě zájmu o pronájem velkoobjemového kontejneru více informací zde: https://www.psas.cz/pronajem-a-svoz-velkoobjemovych-kontejneru
Jestliže nejste rezidentem města Prahy nebo jste právnická osoba, napište na mail: obchodni.zastupci@psas.cz.
 

Ipodec – čisté město, a.s.,

Společnost Ipodec poskytuje obyvatelům dispečinkový způsob sběru odpadu, který je prováděn do naplnění dopravních kapacit. Službu lze objednat na emailové adrese, prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo telefonicky na čísle dispečinku.
Kontakt:
Tel.: 286 583 310
Email.: ipodec@mariuspedersen.cz
 

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.,

Odvoz odpadu lze zajistit písemnou objednávkou zaslanou faxem, e-mailem, poštou nebo osobně na sběrném dvoře. Cena za objednávkový odvoz do sběrného dvora se skládá ze dvou položek, z ceny za dopravu, která je účtována ze sběrného dvora na místo nakládky a zpět a z ceny za naložení odpadu dle jeho množství.
Kontakt:
Tel.: 236 040 000
Email: sběrnydvur@komwag.cz

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,

Objednávky jsou přijímány na telefonu nebo e-mailu. Dispečinkovým způsobem je možné svézt veškeré odpady, které jsou přijímány na sběrném dvoře. Odpad je nutné připravit před dům, stavební suť je nutné mít uloženou v pytlích.
Kontakt:
Tel.: 800 118 800
Email: ave@ave.cz

VS – EKOPRAG, s.r.o.,

Svoz lze objednat telefonicky nebo osobně na sběrném dvoře.
Kontakt:
Tel.: 605 079 049 
Email: vs-ekoprag@vs-ekoprag.cz

REGIOS  a. s., / .A.S.A., spol. s r.o.,

Odvozy jsou realizovány na základě výzvy do 24 hodin na uvedených kontaktech.
Kontakt:
Tel.: 283 061 301
Email: praha@fcc-group.cz