Odvoz je možno si objednat u níže uvedených provozovatelů sběrných dvorů hl. m. Prahy. Cena je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odevzdání odpadu ve sběrném dvoře je pro fyzické osoby trvale hlášené na území hl. m. Prahy zdarma. Výjimku tvoří pouze pneumatiky (od 25,- Kč za kus dle velikosti).

Na základě epidemiologické situace je nutné odvezené odpady připravit k odvozu na ulici před dům či bytovou jednotku, tak aby zaměstnanci, kteří odvoz a naložení provádí nemuseli vstupovat do vnitřních prostor. Dále v rámci objednávkového odvozu není možné odvážet odpady typu - zeleň a stavební odpad. Odpad ze zeleně mají občané možnost odevzdávat do velkoobjemových kontejnerů na bioodpad, které jsou pravidelně přistavovány na celém území hl. m. Prahy, tak aby je občané měli v docházkové vzdálenosti. Harmonogram a umístění kontejnerů lze zjistit na příslušném úřadu městské části. Stavební odpad může občan odevzdat v omezeném množství, a to sice 1m3/osoba/měsíc na všech sběrných dvorech hl. m. Prahy (stav k listopadu 2021 je 19 sběrných dvorů) Omezení této možnosti v rámci objednávkového odvozu je především z důvodu špatné manipulace s tímto typem odpadu a nemožnosti správně posoudit odpovídající množství, které lze odvézt zdarma a které musí občan hradit.

Sběrné dvory hl.m.Prahy:

Aktuální mapa sběrných dvorů na území hl. m. Prahy.

 

 

 


Provozovatelé sběrných dvorů, nabízející tuto službu: 

Pražské služby, a. s.,

Pražané si mohou u Pražských služeb, a.s., zajistit odvoz objemného odpadu a vysloužilých elektrospotřebičů do nejbližšího sběrného dvora Pražských služeb (jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, sanitární techniku, sportovní vybavení a případně o vysloužilé elektrospotřebiče). Služba je určena pro fyzické osoby s trvalým pobytem v Praze, kteří nemají jinou možnost odvozu a potřebují pomoci s likvidací.
Službu zajišťujeme menším nákladním vozidlem s posádkou dvou řidičů. Na auto lze naložit maximálně 6m3. Tuto službu nelze objednat na vyklízení domů/bytů/sklepů nebo pro úklid po rekonstrukci.

Ceník
Objednáním této služby se hradí odvoz a naložení odpadu, případně i jeho vynesení. Likvidace odpadu ve sběrném dvoře je v rámci této služby bezplatná.
A – cesta z nejbližšího sběrného dvora na místo určení a zpět - 29 Kč/1 km
B – naložení odpadu připraveného na místě nakládky, odpad je připraven u příjezdové komunikace - 100 Kč/ 1m3
C – vynesení odpadu - poplatek za patro a každých 20 metrů

váha (kg) / rozměry (m) S výtahem Bez výtahu
do 40kg /max 2x2x1m 50 Kč 90 Kč
nad 40 kg do 10 kg / max 2x2x1m 100 Kč 150 Kč

Příklad:
Varianta 1 – Odvoz odpadu připraveného v místě nakládky, platí kombinace ceny A a B
Varianta 2 – Odvoz odpadu s odnesením např. z bytu, platí kombinace cen A a C

  • senioři nad 70 let a občani se zdravotním omezením vlastnící průkaz ZTP mají slevu 50%
  • ceny jsou uvedeny včetně DPH

Svoz je prováděn na základě písemné objednávky emailem nebo ústně na uvedeném telefonním čísle.
E-mail: objednavkasvozu@psas.cz
V případě dotazů se obraťte na telefonní číslo: 284 091 472 (7:00 – 14:00 hod.)

Sběrné dvory Pražských služeb naleznete zde: https://www.psas.cz/sberne-dvory
V případě zájmu o pronájem velkoobjemového kontejneru více informací zde: https://www.psas.cz/pronajem-a-svoz-velkoobjemovych-kontejneru
Jestliže nejste rezidentem města Prahy nebo jste právnická osoba, napište na mail: obchodni.zastupci@psas.cz.
 

Ipodec – čisté město, a.s.,

Společnost Ipodec poskytuje obyvatelům dispečinkový způsob sběru odpadu, který je prováděn do naplnění dopravních kapacit. Službu lze objednat na emailové adrese, prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo telefonicky na čísle dispečinku.
Kontakt:
Tel.: 286 583 310
Email.: ipodec@mariuspedersen.cz
 

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.,

Odvoz odpadu lze zajistit písemnou objednávkou zaslanou faxem, e-mailem, poštou nebo osobně na sběrném dvoře. Cena za objednávkový odvoz do sběrného dvora se skládá ze dvou položek, z ceny za dopravu, která je účtována ze sběrného dvora na místo nakládky a zpět a z ceny za naložení odpadu dle jeho množství.
Kontakt:
Tel.: 236 040 000
Email: sběrnydvur@komwag.cz

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,

Objednávky jsou přijímány na telefonu nebo e-mailu. Odpad je nutné připravit před dům.
Kontakt:
Tel.: 800 118 800
Email: ave@ave.cz

VS – EKOPRAG, s.r.o.,

Svoz lze objednat telefonicky nebo osobně na sběrném dvoře.
Kontakt:
Tel.: 605 079 049 
Email: vs-ekoprag@vs-ekoprag.cz

REGIOS  a. s., / .A.S.A., spol. s r.o.,

Odvozy jsou realizovány na základě výzvy do 24 hodin na uvedených kontaktech.
Kontakt:
Tel.: 283 061 301
Email: praha@fcc-group.cz