Dnem 23. 2. 2015 bude na území hl. m. Prahy zahájen mobilní tříděný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v roce 2015.
Provozovatelem mobilního sběru je spol. Papkov, s.r.o. , V korytech ev. č. 179, Praha 10, vítěz otevřeného zadávacího řízení na zajištění mobilního sběru nebezpečných složek. Smlouva je s touto společností uzavřena na období 1. 10. 2012 - 31. 12. 2015.

 
roce 2015 bude mobilní sběr zajištěn v plném rozsahu 294 tras v období od února do listopadu kalendářního roku.

Seznam těchto tras je možno stáhnout zde: Harmonogram NO 2015  (soubor ve formátu MS-Word, vel. 770 Kb)   

V rámci mobilního sběru mohou občané obsluze vozidla odevzdávat následující druhy odpadů.

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Janu Kardošovou z odboru ochrany prostředí MHMP, tel.: 236 00 42 21, e-mail: j.kardosova@praha.eu