Občané Prahy mohou zdarma odevzdávat bioodpad rostlinného původu (zejména větve, listí, trávu) do velkoobjemových kontejnerů (tzv. BIO VOK). Stejně jako v předchozím období jsou kontejnery přistavovány na max. 3 hod s tím, že když dojde k naplnění kontejneru před uplynutím doby přistavení, tak bude kontejner odvezen a bude přistaven další. Na jednom stanovišti se vystřídají maximálně tři kontejnery. Bioodpady rostlinného původu mohou občané města zdarma odevzdávat v rámci mobilních sběrných dvorů (MSD). Doba přistavení MSD je 6 hod také za přítomnosti obsluhy.

Datum, čas a místo přistavení BIO VOK i MSD naleznete na https://ksnko.praha.eu/map-bulky/index.html.

U kontejnerů je po celou dobu přistavení přítomna obsluha. Obsluha má v popisu práce monitorovat návoz bioodpadu a má kontrolovat jaké odpady v kontejneru končí. Obsluha nemá v popisu práce bioodpad sešlapávat.

Velkoobjemové kontejnery slouží mnoha lidem a mají omezenou kapacitu, proto Magistrát hl. m. Prahy žádá občany, aby řezali a stříhali větve na menší části.

Bioodpady rostlinného původu mohou občané města zdarma odevzdávat i na sběrných dvorech HMP, na stabilním sběrném místě bioodpadu v Dřevčické ulici na Praze 10 a na kompostárně ve Slivenci. Více informací lze nalézt na odpady.praha.eu.