Hlavním cílem rozbíhající se kampaně je motivovat občany hl. m. Prahy ke sběru rostlinného bioodpadu do hnědých nádob poskytovaných městem. V hnědé popelnici dostane rostlinný odpad ze zahrad a domácností šanci být ještě užitečný. Například tráva, listí, kuchyňské odřezky zeleniny, slupky od ovoce či uschlé kytice se v kompostárnách promění ve výživný kompost pro pražské parky, sady a zahrady.

Jestliže máte o nádobu zájem a jste vlastník nemovitosti, sdružení vlastníků, bytové družstvo apod., stačí vyplnit a odeslat formulář, který naleznete na webové stránce bioodpad.praha.eu. Rostlinný odpad tvoří významnou část obsahu běžných popelnic a následně končí bez většího užitku v zařízení na energetické využití odpadu v Praze – Malešicích, neboť jako palivo tento materiál obsahuje vysoké procento vlhkosti, tedy špatně hoří a živiny v něm obsažené nejsou plně využity. BIOpopelnice vám tedy navíc sníží poplatky za odvoz směsného odpadu.

Odklonem rostlinného odpadu ze směsného odpadu pomáháme mimo jiné uzavřít i koloběh živin v souladu s principy cirkulární ekonomiky, tzn. že bioodpad se nestane odpadem, ale poslouží jako základ pro tvorbu kompostu a následné obohacení půdy o organickou hmotu a živiny.


Leták kampaně Dejte BIOodpadu druhou šanci! - ke stažení (formát PDF, velikost 905 kB).