www.ZmapujTo.cz je ekologický projekt, jehož cílem je boj proti nelegálním skládkám odpadu v České Republice. Je určen všem, jimž se nelíbí černé skládky v našich městech, vesnicích, v přírodě a především s tím chtěji něco udělat. Uživatel chytrého telefonu dokáže skládku nahlásit jednoduše a rychle díky mobilní aplikaci TrashOut. Úkolem projektu je přispět k řešení problému nelegálních skládek v České Republice zpřístupněním moderní, efektivní a široce rozšířené platformy pro jejich monitoring.


ZmapujTo - ilustrační obrázek webových stránek


Všechny důležité údaje na jednom místě

EnviWeb, s.r.o. vytvořil pro Českou Republiku přehlednou mapu skládek, kde si můžete prohlédnout, zda se nelegální skládka nenachází i ve Vašem okolí. Významnou inovací je integrovaná katastrální mapa, kde si uživatelé mohou jedním proklikem zjistit údaje o vlastníkovi parcely, na které se nelegální skládka nachází. Hlášení která jsou odeslána pomocí aplikace TrashOut  se automaticky zobrazí na mapě černých skládek na ZmapujTo.cz.

Přínosy ZmapujTo.cz

  • informuje širokou veřejnost o problematice a ekonomické náročnosti likvidace černých skládek odpadu
  • přispívá k efektivnějšímu využívání zdrojů vynakládaných na odstraňování skládek
  • může přispět k dopadení původců nelegálních skládek
  • v konečném důsledku přispívá k samotné prevenci jejich vzniku