Hlavní město Praha zahájilo kampaň zaměřenou na snížení počtu černých skládek v okolí nádob na separovaný a směsný komunální odpad.

V průběhu následujících týdnů budou na celém území města nádoby polepovány samolepkami, které upozorňují na případný finanční postih, v případě odložení odpadu mimo nádoby. Úklid nepořádku v okolí nádob na tříděný odpad je hrazen z rozpočtu hl. m. Prahy.

Nutno poznamenat, že náklady na doúklid v okolí stanovišť tříděného odpadu v roce 2015 činily 37, 484 mil. Kč