Proč je dobré rostlinný bioodpad sbírat odděleně?

Podíl rostlinného bioodpadu ve směsném komunálním odpadu je cca 20 % a tento podíl lze následně využít na kompostárně, kde řízeným procesem vzniká cenný kompost pro obohacení půdy živinami. V případě, že není bioodpad sbírán odděleně, končí bioodpad společně s ostatním směsným komunálním odpadem v zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO Malešice), kde jeho potenciál není dostatečně využit.


Jaké další výhody pořízení hnědé nádoby má?

Další nespornou výhodou, kromě zhodnocení surovin pro výrobu kompostu, je snížení objemu směsného komunálního odpadu, s čímž souvisí i snížení počtu nádob na směsný komunální odpad, a tedy, při správném třídění, úspora nákladů vašich domácností.


Proč je sběr bioodpadu zpoplatněn?

Zachování minimální finanční spoluúčasti vlastníka na nové službě je jistou podobou záruky, že nová služba bude využívána pouze těmi vlastníky, kteří budou mít skutečný zájem rostlinný bioodpad třídit a předávat městu v požadované kvalitě. Naplněním smysluplnosti odděleného sběru bioodpadu je získání čistého a kvalitního materiálu rostlinného původu, neboť výsledné složení má přímý vliv na způsob, jakým bude s bioodpadem v rámci městského systému dále nakládáno. Pokud je kvalita vysbíraného bioodpadu dobrá, zpracovává se na kompostárnách v Praze a ve Středočeském kraji.


Co patří do popelnice na bioodpad?

Do popelnice na bioodpad patří:

 • zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)
 • čajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových filtrů
 • papírové proložky od vajec
 • květiny (BEZ celofánu, šňůrky a květináče)
 • tráva, plevel, drny se zeminou
 • košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
 • listí
 • větve keřů i stromů
 • piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • seno, sláma
 • vychladlý popel ze spalování dřeva

Co NEpatří do popelnice na bioodpad?

Do popelnice na bioodpad rozhodně NEpatří:

 • maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže
 • mléčné výrobky
 • vajíčka, včetně skořápek
 • zbytky z kuchyní rostlinného původu, které obsahují suroviny živočišného původu (pokrmy z masa, z vajec a mléka)
 • zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
 • skořápky z ořechů, pecky z ovoce
 • jedlý olej a tuk
 • zvířecí trus, moč a hnůj jako podestýlka domácích zvířat včetně exkrementů
 • peří, chlupy, vlasy
 • uhynulá zvířata
 • kontaminované piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • nebezpečné odpady
 • obalové materiály
 • vlhčené ubrousky

Kolik bude stát nádoba na bioodpad?

Cena za nádobu na bioodpad od 1. 1. 2020 je stanovena vyhláškou č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy, tzv. poplatek. Vlastník nemovitosti si může objednat celoroční nebo sezónní svoz. Sezónní svoz je prováděn od 1. 4. do 30. 11. příslušného roku.

Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč
četnost/týden 1x za 2 týdny 1x týdně 2x týdně
120 litrů 56 112 224
240 litrů 90 179 359

Pozn. celoroční svoz probíhá od 1. 1. do 31. 12., sezónní svoz od 1. 4. do 30. 11. 


Komu, kdy a jak budu nově platit svoz bioodpadu?

Svoz bioodpadu je pro vlastníky nemovitostí volitelný a poplatek za svoz bioodpadu je nastaven v podobném režimu jako poplatek za směsný komunální odpad, tzn. plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. V případě požadavku týkajícího se platby poplatku kontaktujte písemně nebo osobně správce poplatků za odpady na adrese: odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení poplatků za odpady, Jungmannova 35/29, Praha 1, PSČ 110 00, kancelář č. 501, V. patro, id DS 48ia97h.


Proč jako živnostník budu platit stejnou cenu jako doposud?

Obec je dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je následně i původcem vysbíraného bioodpadu a přebírá za něj zodpovědnost. Z toho důvodu můžeme nabídnout fyzickým osobám při převzetí systému pod město 50 % slevu. Živnostníci jsou dle zákona o odpadech sami původci odpadu, který vzniká při jejich činnosti, a jsou povinni jej předávat odpovědné osobě. Jestliže při jejich činnosti vzniká bioodpad rostlinného původu, jsou povinni tento odpad předat oprávněné osobě, typicky svozové společnosti, a řídit se jejím ceníkem za danou službu.


Jak a kde si mohu objednat nádobu na bioodpad?

Nádobu lze objednat vlastníkem objektu vyplněním žádosti elektronicky https://bio.praha.eu/formular/ nebo osobně na zákaznickém místě svozové společnosti, která v dané oblasti sváží komunální odpad (v současnosti nedoporučujeme).

Podrobná mapa oblastí podle svozových společností.

A. Osobní objednání na zákaznickém centru

V souvislosti s nouzovým stavem jsou kontaktní centra pro osobní návštěvy uzavřené. Komunikovat lze elektronicky a telefonicky. Děkujeme.

Svozová společnost   Kontaktní adresa  Telefon   E-mail
Pražské služby, a.s. pro svozovou oblast A Praha 1, Jungmannova 35/29 284 09 15 03, 284 09 14 09, 284 09 84 48 info@psas.cz ; prohlaseni2@psas.cz 
Pražské služby, a.s. pro svozovou oblast A Praha 6, Proboštská 1/1 284 09 14 26, 284 09 14 27, 284 09 14 28  info@psas.cz ; prohlaseni3@psas.cz 
Pražské služby, a.s. pro svozovou oblast A (pouze pondělí a středa 10 - 18 hod.) Praha 4, Antala Staška 2059/80b  284 09 15 01, 284 09 15 03, 284 09 84 48  info@psas.cz
Pražské služby, a.s. pro svozovou oblast A Praha 9, Pod Šancemi 444/1 284 09 15 03, 284 09 14 09, 284 09 84 48 info@psas.cz
Pražské služby, a.s. pro svozovou oblast A (ZEVO Malešice) Praha 10, Průmyslová 615/32 284 09 14 57, 284 09 14 58 info@psas.cz; prohlaseni4@psas.cz
Ipodec - čisté město, a.s. pro svozovou oblast Praha 8, Troja  Praha 8, Bešťákova 457/5  493 64 79 31  ipodec@mariuspedersen.cz
Komwag, a.s. svozovou oblast Praha 2 Praha 2, Perucká 2542/10  236 04 00 00  komwag@komwag.cz 
AVE Pražské komunální služby, a.s. pro svozovou oblast B Praha 15, Pražská 1321/38a  296 33 99 17, 296 33 99 18  avepks.obchod@ave.cz 
AVE Pražské komunální služby, a.s. pro svozovou oblast B Praha 9, Sokolovská 324/14 296 33 99 19 avepks.obchod@ave.cz 

Svozová oblast A: Praha 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, Benice, Běchovice, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Královice, Křeslice, Kunratice, Libuš, Lipence, Lochkov, Lysolaje, Nebušice, Nedvězí, Petrovice, Přední Kopanina, Řeporyje, Slivenec, Suchdol, Šeberov, Štěrboholy, Újezd, Velká Chuchle, Zbraslav a Zličín.

Svozová oblast B: Praha 3, 9, 10, 14, 18, 19, 20, Březiněves, Čakovice, Dolní Chabry, Ďáblice, Satalice a Vinoř

Provozní hodiny kontaktních míst (nyní je možný pouze telefonní nebo elektronický kontakt):

Pondělí   8:00 – 18:00 
Úterý   8:00 – 17:00 
Středa   8:00 – 18:00 
Čtvrtek  8:00 – 17:00 
Pátek  8:00 – 15:00 

B. Elektronicky podaná žádost

Žadatel, vlastník nemovitosti nebo zmocněný správce, vyplní formulář na stránkách https://bio.praha.eu/formular/ nebo https://www.psas.cz/bio/0-0 nebo https://www.ave.cz/cs/svoz-bioodpadu.
Na uvedený e-mail obdrží žadatel předvyplněný formulář tzv. Prohlášení plátce poplatku.
Vytištěný formulář žadatel (vlastník objektu) podepíše a podle oblasti, na které se nachází nemovitost, dostane informaci, jak lze předat „Prohlášení plátce poplatku“ svozové společnosti.

Pražské služby (oblast A): zasláním na P.O.BOX 65, Praha 3, 130 00 nebo osobní předání na kontaktním místě.

AVE CZ (oblast B): zasláním na adresu společnosti (viz. výše) nebo osobní předání na kontaktním místě.

Ipodec (Praha 8 katastrální území: Bohnice, Kobylisy, Čimice, Karlín, Libeň, a částečně Libeň, Troja, Střížkov a městská část Troja): zasláním na adresu společnosti (viz. výše) nebo osobní předání na kontaktním místě.

Komwag (Praha 2): zasláním na adresu společnosti (viz. výše) nebo osobní předání na kontaktním místě.


Kdy mi nádobu na bioodpad přivezou?

Požadavek bude evidovat svozová společnost a nádoba bude dodána v co nejkratším termínu, který se bude odvíjet od logistických možností svozové společnosti.


Popelnici už mám, jak se dozvím kdy mi jí budou odvážet?

Každá nádoba je opatřena nálepkou, na které je vyznačen svozový den. V případě, že nádoba není olepena lze svozový den nalézt na webových stránkách https://www.psas.cz/upload/files/bio-mimosezona-2019-2020-pouze-ps.pdf


Jak si nádobu na bioodpad objednat v případě, že mám již platnou smlouvu?

 • V dopise s výpovědí současné smlouvy naleznete unikátní webovou adresu, která Vás přesměruje na objednávkový formulář. Ten pro Vás již předvyplnili dle Vaší stávající smlouvy na svoz bioodpadu. Stačí ho jen zkontrolovat a elektronicky odeslat ke zpracování.
 • Načtením QR kódu, který naleznete v přiloženém dopise, budete automaticky přesměrováni na objednávkový formulář. Ten pro Vás již předvyplnili dle Vaší stávající smlouvy na svoz bioodpadu. Stačí ho jen zkontrolovat a elektronicky odeslat ke zpracování.
 • Vyplněním přiloženého formuláře a zasláním poštou na adresu: P.O.BOX 65, Praha 3, 130 00
 • Návštěvou příslušného zákaznického centra. Z důvodu možného přetížení doporučujeme využít předchozí způsoby vyplnění objednávky.
 • Pokud Vám dopis s výpovědí nebyl doručen, jste fyzická osoba (občan), vlastníte nemovitost a máte uzavřenou stávající smlouvu se spol. Pražské služby, a.s., můžete využít internetové formuláře pro změnu na stránkách https://www.psas.cz/bio-soucasny-komunalni

Co mám dělat v případě, že nemám zájem v pokračování služby?

Zašlete prosím Vaše aktuální kontaktní údaje a adresu místa svozu pro potřeby odebrání sběrné nádoby na emailovou adresu bio@psas.cz


Je součástí služby zanáška / vynáška nádob?

Služba zanášky a vynášky není součástí služby svozu bioodpadu pro hl. m. Prahu. Vlastník objektu si může službu vynášky, resp. zanášky, objednat u svozové společnosti na základě samostatné smlouvy mezi vlastníkem objektu a svozové společnosti. Službu lze objednat pouze pro bytové objekty (bytové, činžovní, sídlištní domy), službu nelze objednat pro rodinné domy. Služba je zpoplatněna a hradí ji vlastník objektu přímo svozové společnosti. Přesnou cenu Vám sdělí spádová svozová společnost (kontakty viz. seznam zákaznických center).
Pozn. V případě, že zanáška (vynáška zahrnuje více jak 3 schody, je potřeba zpravidla objednat nádobu, resp. nádoby, o objemu 120 litrů, aby služba zanášky) vynášky mohla být realizována.
Služba je smluvním vztahem mezi vlastníkem nemovitosti a svozovou společností. Prosím věnujte zvýšenou pozornost nastavení podmínek svozovými společnostmi. Děkujeme za pochopení.


Jak postupovat, pokud s objednáním nádoby na bioodpad zároveň chci změnu ve svozu nádoby na směsný odpad?

Úpravy objemu (počtu / frekvence svozu nádob na směsný odpad lze provádět pouze osobně na kontaktních místech svozových společností. Pokud máte zájem o nádobu na bioodpad a zároveň změnu u nádob na směsný odpad, je nejefektivnější dojít na jakékoliv kontaktní místo svozové společnosti, která v dané oblastí sváží komunální odpad (viz seznam oblastí výše) a vše vyřídit na jednou, tzn. nevyužít elektronické formuláře.


Může si o nádobu na bioodpad v systému města zažádat zahrádkář (člen zahrádkářské kolonie), případně jak?

 1. vlastník pozemku i bez stavby (např. zahrádkář) má právo si objednat hnědou nádobu ze systému města,
 2. Prohlášení plátce poplatku (PPP) může být pouze na vlastníka (nájemce ho může zastupovat na základě plné moci; v případě vlastnictví HMP, resp. MČ, nastává zvláštní situace – viz. příloha),
 3. OCP MHMP nedoporučuje „zahrádkáři“ se zapojovat, naopak jim doporučuje vlastní nebo komunitní kompostování, příp. využívat přistavované BIO VOKy nebo využít SD nebo kompostárnu = soulad se základní myšlenkou nakládání s odpady (primárně předcházet vzniku odpadu).

Aktuálně: V současnosti osobní návštěvu kontaktních center nedoporučujeme a jedná se o možnosti řešení všech požadavků elektronickou cestou.