Bioodpad je zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad.

Co vše je bioodpad?

Organické zbytky a bioodpad z domácností a ze zahrad

Dle původu a složení hovoříme o bioodpadu:

 • z domácností
 • ze zahrad

Organické zbytky a bioodpady z domácností:

 • zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů)
 • kávové a čajové zbytky
 • papírové proložky od vajec
 • zvadlé květiny, zemina z květináčů
 • košťály a celé rostliny, zbytky rostlin

Organické zbytky a bioodpady ze zahrad:

 • posekaná tráva, listí, větvičky
 • plevele, drny se zeminou
 • piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • vychladlý popel ze spalování dřeva
 • seno, sláma

Bioodpadem se dle § 33a zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, rozumí takový odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu.

Zpracování bioodpadu kompostováním

Kompostování je proces aerobní, to znamená, že organismy potřebují ke svému životu vzduch. Jedná se o rozklad materiálu pomocí celé řady organismů, pro které je organický materiál potravou.
Celý proces spočívá v tom, že mikrobům a drobným půdním živočichům, jako jsou například žížaly, dopřejeme ideální podmínky pro to, aby přeměnily organické látky na kompost. Tento proces probíhá běžně v přírodě v půdě, ale značně pomaleji. Výsledný produkt obsahuje především humus, neocenitelnou surovinu. Humus v půdě zadržuje vodu, zachycuje zdraví škodlivé látky a vyrovnává kyselost. Humus i ostatní půdní organická hmota zvyšuje kyprost, soudržnost a optimalizuje počet i skladbu mikrobů v půdě. Pokud proces kompostování správně probíhá, kompost nezapáchá. Výsledný materiál má hnědou barvu a voní po zemině.

Druhy kompostování:

Domácí  kompostování -  v kompostéru či na volné hromadě umístěné na zahradě. Existuje mnoho druhů kompostérů, můžeme si jej sami vyrobit, popř. zakoupit. Pro kompostování v byte můžeme použít vermikompostér, ve kterém kompostujeme pomocí žížal.

Komunitní kompostování -  je kompostování, na kterém se podílí skupina lidí (komunita, domovní blok, zahrádkářská kolonie) s cílem využít svůj vlastní bioodpad a získaný kompost využít co nejblíže místa vzniku. Způsob komunitního kompostování je upraven novelou zákona o odpadech (Zákon 314/2006 Sb., kterým je novelizován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech). Komunitní kompostování může provozovat několik domácností žijících v sousedství, kolektiv zaměstnanců podniku, škola apod.

Průmyslové kompostování - bioodpad je zpracováván v centrálních kompostárnách. Proces je zde plně mechanizován, a probíhá tak mnohem rychleji. Nevýhodou je nutnost dopravy a tím i zátěž životního prostředí. Přesto je zpracování bioodpadu na kompostárně nejefektivnější.

Proč kompostovat?

Předcházíme vzniku odpadu, tudíž se snižuje množství směsného komunálního odpadu.

Nemusíme v zahradnictví nakupovat hnojivo, sami si ho doma vyrobíme a použijeme pro pěstování okrasných květin, zeleniny i pokojových rostlin.

Většina bioodpadu pochází původně z rostlin. Používáním kompostu tak zachováváme přirozený koloběh živin a vracíme do půdy nenahraditelnou organickou hmotu.