Jednalo se o sběrný dvůr Zakrytá, Praha 4, sběrný dvůr Pod Šancemi, Praha 9 a sběrný dvůr Generála Šišky, Praha 12. Tyto sběrné dvory jsou od 1. ledna 2020 vybaveny samostatnou 240 l sběrnou nádobou červené barvy (viz. obrázek) určenou výhradně pro sběr použitého tiskového spotřebního materiálu. Do sběrných nádob je možné odkládat jak originální, tak i kompatibilní či renovované tonerové a inkoustové kazety.

Sesbírané kazety jsou zpracovány společnostmi renovujícími tonerové a inkoustové kazety. Originální a dříve renovované originální tiskové kazety jsou odborně renovovány a umožněno jejich plnohodnotné opětovné využití. Každá renovovaná tonerová kazeta v průměru ušetří 4,49 kg emisí skleníkových plynů, 9,39 kg primárních přírodních zdrojů a 0,67 kg odpadu.

nádoba na tonery a cartridge

Projekt je realizován ve spolupráci s Asociací renovátorů tonerů, z.s., setriprirodu.cz.

Za rok 2020 bylo na sběrných dvorech vysbíráno celkem 2 645 kusů tonerových kazet, z toho 1 011 kusů tonerových kazet vhodných k renovaci a 1 634 tonerových kazet, které neumožňují proces renovace.
Celkové množství úspory tvorby odpadu renovací vysbíraných tonerových kazet představuje 644 kg plastového odpadu, 9 493 kg primárních zdrojů a 4 539 kg emisí skleníkových plynů.
K okamžité likvidaci spalováním bylo předáno 1 634 kusů kompatibilních tonerových kazet. Kompatibilní tonerové kazety neumožňují žádné návazné zpracování a musí být kompletně likvidovány.
Podrobné vyhodnocení naleznete v přiloženém dokumentu "Předcházení vzniku odpadu, úspory surovin a emisí skleníkových plynů sběrem tonerových kazet za rok 2020" - ke stažení (formát PDF, velikost 629 kB).


Případné otázky, týkající se sběru použitých tonerových a inkoustových, prosím směřujte na emailovou adresu: info@setriprirodu.cz nebo telefonicky na tel.: 602 427 335.

Umístění nádoby na použité tonerové a inkoustové kazety:

Sběrný dvůr hl. m. Prahy - ulice Zakrytá, Praha 4 – Spořilov
tel.: 731 122 891

Sběrný dvůr hl. m. Prahy - ulice Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany
tel.: 284 098 581

Sběrný dvůr hl. m. Prahy - ulice Generála Šišky 1, Praha 12 – Modřany
tel.: 244 400 164

Provozní doba sběrných dvorů:

Pondělí až pátek 08:30 – 18:00 (8:30 – 17:00 v době zimního času)
Sobota 08.30 - 15.00