Celá akce probíhala v prostorách Škodova paláce v Jungmannově ulici pod záštitou týmu SWAP PRAGUE.  

Akce se zúčastnilo 137 zaměstnanců, většina z nich se po dobu akce průběžně vracela. Přineseno bylo celkem 315 kg věcí, z čehož se jen v rámci těchto dvou dnů podařilo interně rozebrat, tedy zachránit 82 %. Nerozebrané předměty byly předány společnosti Moment Česká republika o.p.s., neziskové organizaci, která se zabývá prodejem darovaného oblečení a veškeré výdělky zasílá na podporu dalších neziskových organizací. Po celou dobu SWAPU byla přítomna švadlenka Jiřinka, která kromě klasického zkracování oděvů tentokrát i přešívala šaty na sukni a vyměňovala rozbité zipy, provedla celkem 18 oprav. Zaměstnanci Magistrátu již jeden ročník SWAPU absolvovali, na základě této zkušenosti již věděli, jak celá akce probíhá. Nejen díky tomu byla letos kvalita oděvů na výrazně vyšší úrovni oproti předchozímu ročníku.

Průběh akce si samotní účastníci chválili. Sami uvažovali, že množství oblečení, kterým disponují je obrovské a jsou velice rádi, že jej mohou touto cestou obměnit a zároveň nemusejí kupovat nové. Spolu s naplněním pozitivního edukativního aspektu akce zároveň přinesla vlnu radosti z pořízení nových věcí, což je v dnešní nelehké době nedocenitelná „komodita“. Celá akce probíhala pod přísnými hygienickými pravidly a v době testování, velká část účastníků ocenila, že nemusí chodit do obchodů a mohou své šatníky obměnit na půdě Magistrátu. Na základě průběžných rozhovorů s účastníky akce, poptávající další ročníky této události, budeme rádi v kultuře SWAPU pokračovat.