Princip fungování re-use pointů na sběrných dvorech hl. Prahy je stále stejný - občané mohou do re-use pointu přivézt předměty, které již nepotřebují, ale zároveň je nechtějí vyhodit. Obsluha re-use pointu si předměty nafotí a nahraje to aplikace nevyhazujto, odkud jsou předměty primárně v rámci dané lhůty nabízeny zapojeným neziskovým organizacím pro podporu sociálně znevýhodněných občanů. Po uplynutí této lhůty jsou předměty nabídnuty občanům Prahy.

Občané do re-use pointů přinesli celkem 4 383 kusů předmětů v celkové váze téměř 26 tun. Vítězným měsícem v počtu navezených kusů napříč všemi třemi sběrnými místy je duben, kdy občané přivezli celkem 618 kusů předmětů. Z dat zároveň vyplývá, že v jarních měsících, kdy často dochází k úklidům domácností, je celkový návoz předmětů vyšší než po zbytek roku. Nejvyšší počet kusů předmětů byl přivezen na sběrný dvůr Pod Šancemi na Praze 9, celkem 1886 o celkové váze 10 tun. Nejčastěji se v re-use pointech objevuje nádobí, knihy, hračky, oblečení či drobnější nábytek.    

Fungování re-use pointů hl. m. Praha podporuje a zároveň v budoucnu plánuje navýšení jejich počtu. Veškeré informace naleznete na stránkách Dejte svým věcem 2. šanci! (reuse.praha.eu) .