V období od 1. 8. 2022 do 29. 2. 2024 probíhá pilotní fáze tohoto projektu, jejíž realizací byla pověřena společnost Prague City Tourism a.s. (PCT).

Hlavní myšlenkou projektu pražských kelímků je umožnit pořadatelům městských akcí využívání vratných zálohovaných kelímků na nápoje, jejichž používání má potenciál snížit množství odpadu na akcích. Pro hlavní město Prahu se jedná o projekt, jímž lze efektivně podpořit pořadatele akcí ve městě, upozornit na otázku ekologické udržitelnosti hromadných akcí a zároveň nabídnout alternativní řešení.

Principem systému pražských kelímků je výběr zálohy za vratný obal ze strany pořadatele v případě prodeje nápoje návštěvníkovi akce. Návštěvník se po konzumaci nápoje může rozhodnout, zda kelímek vrátí zpět do oběhu oproti vratce zálohy, nebo si jej ponechá jako upomínkový předmět. Výše zálohy za pražské kelímky byla stanovena jako 50 Kč/ks. Suma nevrácených záloh vybraných na akcích se periodicky navrací do systému tak, aby z této částky mohl být financován další provoz projektu.

Pro účely pilotního provozu lze využít následující typy kelímků:

  • objem 0,5 l na běžné nápoje,
  • objem 0,3 l na běžné nápoje,
  • objem 0,2 l s víčkem na horké nápoje.

V rámci příprav na spuštění pilotní fáze projektu pražských kelímků byl ze strany PCT vysoutěžen dodavatel vratných kelímků, společnost CupSystem, s.r.o. S tímto dodavatelem byla uzavřena rámcová smlouva na výrobu, potisk, dopravu, mytí a uskladnění kelímků po celou dobu pilotního provozu. PCT v první objednávce nechala zhotovit 50 tis. kelímků o objemu 0,5 l s motivem propagujícím hl. m. Prahu. Ostatní vyjmenované služby PCT objednává u dodavatele vždy dle aktuální potřeby.

V současné době jsou pražské kelímky zavedeny na pravidelných farmářských trzích na náplavce (Rašínovo nábřeží), které se konají každou sobotu. Dále probíhají jednání o dalším možném rozšíření pilotního provozu se společností Trade Centre Praha a.s. Dohodnuta je také spolupráce se společností Výstaviště Praha a.s.