Nová informační kampaň apeluje zpracovaným vizuálem na přemýšlení občanů při nakupování potravin a s tím souvisejícím omezením plýtvání potravinami.

Motto „Naložte si, jen co sníte“ má upozornit na fakt, že lidé nakupují nadbytek potravin, které poté nevyužijí a až 1/3 jich zbytečně končí v odpadu. V termínu od 27. 8. 2019 – 7. 10. 2019 bude motiv umístěn na vybraných reklamních plochách města.

Problematice omezení plýtvání potravinami se věnuje spolek Zachraň jídlo, z.s., přičemž na jejich webových stránkách https://zachranjidlo.cz/ lze nalézt jednoduché tipy, kterými se může každý ve své domácnosti řídit a omezit tak množství gastroodpadu.


Plakátek ke stažení Naložte si, jen co sníte (formát PDF, velikost 365 kB), leták MŽP Potraviny jsou cenné (formát PDF, velikost 3,19 MB).