V říjnu roku 2020 odstartoval pilotní projekt RE-USE pointů na sběrných dvorech na Praze 9 a 4. O měsíc později se k nim přidal třetí ve sběrném dvoře v Horních Počernicích na Praze 20.

Půl roku fungování REUSE pointů nám přineslo mnoho informací. O vybavení do domácností mají zájem nejen neziskové společnosti, které vybavení dále zprostředkovávají lidem v hmotné nouzi, ale zároveň i samotní občané Prahy. Díky propojení s aplikací nevyhazujto.cz je inzerce a předání předmětů velmi přehledná. Za dobu fungování REUSE centra dokázala zachránit 14 372 kg věcí, které by se vyhodily a co více, poslouží svému účelu i dále. Darováno bylo celkem 1820 předmětů.

Samotná obsluha REUSE pointů hodnotí fungování velice pozitivně. Největší zájem je stále o vybavení domácností od nádobí, lůžkoviny až po drobný nábytek. Kromě zmíněných se do REUSE pointů umisťuje velké množství knih od klasické beletrie po moderní, takže je z čeho vybírat. Přirozeným časovým harmonogramem úklidu domácností se v reuse pointech objevují sezónní předměty, na jaře tedy můžeme počítat s velkým množstvím nářadí pro práci na zahradě, naopak v období Vánoc se jedná zejména o ozdoby a umělé stromky.

Pozitivní ohlasy z fungování reuse center nás jen utvrdily v tom, že bychom v budoucnu jejich síť rádi rozšířili o více sběrných dvorů a dále tak pomáhali snižovat množství produkovaného odpadu na území Prahy.
 

graf - REUSE na SD


Více informací na stránkách https://reuse.praha.eu/.

Lidé mohou také sami přímo využít internetovou aplikaci https://praho.nevyhazujto.cz/ a nabídnout zde věci k dalšímu použití.

Kontakty na pilotní sběrné dvory:

  • Zakrytá: mob. 731 122 891, e-mail: info@psas.cz
  • Pod Šancemi: mob. 739 682 180, e-mail: info@psas.cz
  • Chvalkovická: tel. 281 924 959

Informace naleznete v přiloženém letáčku "Dejte věcem 2. šanci" - ke stažení (formát PDF, velikost 4,89 MB)