Přednášky byly zařazeny v 4 blocích:

Blok I Fyzikální aspekty změny klimatu ve městech
Blok II Přístupy a nástroje k adaptačnímu plánování 
Blok III Voda ve městech a okolní krajině
Blok IV Příklady adaptačních řešení
Blok V Kulatý stůl k adaptacím na změnu klimatu v Praze
  • Adaptace mezi vědou, politikou a praxí
    Kateřina Černý Pixová, Anna Hrabánková, Pavel Zahradníček, Martin Ander, Jan Urban, Petr Marada

    Moderátor: Michal Žák

Seminář byl pořádán v rámci projektu LIFE TreeCheck Green Infrastructure Minimising the Urban Heat Island Effect (LIFE17 GIC/CZ/000107)

projekt LIFE TreeCheck Green Infrastructure Minimising the Urban Heat Island Effect, loga partnerů