Archiv novinek (Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Archiv novinek

Celkový počet: 10
 • 11. 1. 2021 Vsakovací mapy hl. m. Prahy jsou zájemům k dispozici na webových stránkách města
  V rámci naplňování adaptační strategie hl. m. Prahy na změnu klimatu byly zpracovány vsakovací mapy většiny území hlavního města. Tyto mapy jsou k dispozici zájemcům na stránkách AdaptacePraha.cz a také v rámci Geoportálu hl. m. Prahy.
 • 19. 10. 2020 Realizace adaptačních opatření na školách podle návrhů dětí
  V návaznosti na proběhlý vzdělávací interaktivní program pro žáky základních škol na území hl. m. Prahy s tématem Adaptace na změnu klimatu a dětmi připravené návrhy adaptačních opatření proběhla v roce 2020 na 8 školách v Praze realizace těchto opatření. Realizace byla financována hl. m. Prahou.
 • 7. 9. 2020 Rada hl m. Prahy schválila Implementační plán 2020-2024 Strategie adaptace na změnu klimatu v hl. m. Praze
  Rada hl. m. Prahy dne 7.9.2020 schválila dokument Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020 – 2024  včetně tzv. živého zásobníku projektů, obsahujícího databázi 207 projektových návrhů, které budou v následujících pěti letech monitorovány, řízeny, průběžně vyhodnocovány a doplňovány.    
 • 26. 7. 2019 Hlavní město Praha schválilo Klimatický závazek
  Hlavní město Praha se v textu usnesení zastupitelstva ze dne 20.6.2019 přihlásilo k závěrům zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) při OSN z října 2018 a v návaznosti na zveřejněné údaje vyhlásilo vlastní Klimatický závazek.
 • 13. 6. 2019 Praha učinila krok ke spolupráci s městskými částmi v oblasti adaptačních opatření na změnu klimatu
  Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy navázal v květnu 2019 spolupráci s městskými částmi za účelem lepší informovanosti o potřebách, problémech a plánech jednotlivých pražských oblastí.
 • 24. 7. 2018 Aktualizace generelu zahrádkových osad v Praze 2018
  Zahrádkové osady mají pro město, jeho obyvatele i biodiverzitu zásadní přínos pro životní prostředí, ale také sociální, ekonomické, estetické, vzdělávací a další přínosy. Aktualizace generelu zahrádkových osad v Praze 2018 byla zpracována v rámci Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu 2018 – 2019.
 • 21. 2. 2018 Analytická část Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu 2018 -2019
  Příprava Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu (dále Implementační plán) navazuje na Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu schválenou Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1723/2017. Implementační plán podrobněji rozpracuje jednotlivé kroky vedoucí k realizaci vybraných adaptačních opatření (ve spolupráci se zainteresovanými subjekty hlavního města Prahy).
 • 10. 1. 2018 Konference k přípravě Implementačního plánu ke Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu
  Usnesením č. 1723/2017 schválila  Rada hlavního města Prahy Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu a pověřila Odbor ochrany prostředí MHMP přípravou jejího Implementačního plánu. Součástí přípravných aktivit byla konference, kterou uspořádal CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny, v.v.i. AV ČR ve spolupráci s Odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy dne 12. prosince 2017 v sídle Akademie věd.  
 • 10. 7. 2017 V červnu proběhl seminář Návrh Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu a příprava Implementačního plánu
  Magistrát hlavního města Prahy prodiskutoval návrh Adaptační strategie hl. m. Prahy na změnu klimatu s odborníky a veřejností na semináři uspořádaném 22. 6. 2017 v Mramorovém sálu Clam-Gallasova paláce v Praze. Seminář se konal pod záštitou radní hl. m. Prahy RNDr. Jany Plamínkové. Seminář moderovala Dr. Alexandra Brabcová, Mgr. Michal Žák PhD a Mária Kazmuková.
 • 4. 1. 2017 Hlavní město Praha zveřejnilo návrh Strategie adaptace na klimatickou změnu
  Magistrát hlavního města Prahy, zastoupený Odborem ochrany prostředí, ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, zveřejnil počátkem prosince 2016 návrh připravované adaptační strategie na budoucí projevy změny klimatu. Praha se k vytvoření vlastní adaptační strategie na klimatickou změnu zavázala v lednu 2016 přistoupením k iniciativě Mayors Adapt. Finální schválená verze dokumentu by měla být zveřejněna nejpozději v lednu 2018.
Celkový počet: 10

Tiskové zprávy hl. m. Prahy

Nejnovější k tématu ochrany klimatu:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Doporučujeme