2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009


2018

Závažným problémem města zůstává hluk ve venkovním prostředí. Zcela převažujícím zdrojem hluku je automobilová doprava. Podle výpočtů realizovaných v rámci Strategické hlukové mapy 2017 pro aglomeraci Praha (z údajů roku 2016) bylo cca 73 % populace zatíženo hlukem L (dvn) vyšším než 55 dB.

Na základě strategických hlukových map jsou identifikována kritická místa, jimž je věnována prioritní pozornost v plánování a realizaci protihlukových opatření. K těmto opatřením náleží výstavba protihlukových clon, výměny povrchů na vybraných komunikacích, rekonstrukce tramvajových tratí, modernizace vozového parku MHD, výstavba bariérových objektů, organizační opatření v dopravě aj.   

Na výběr možných protihlukových opatření je zaměřen akční plán snižování hluku, který navazuje na zpracování strategické hlukové mapy. Platným akčním plánem v roce 2018 byl akční plán z roku 2017 vycházející z 2. kola strategického hlukového mapování.

Opatření ke snižování hluku byla v roce 2018, tak jako v předchozích letech, realizována rovněž na letišti Praha/Ruzyně. Vedle běžných provozních, technických a ekonomických opatření ke snižování hluku z letecké dopravy je nutné uvést omezení nočního provozu – pohybů letadel v noční době.


2017

Závažným problémem města zůstává hluk ve venkovním prostředí. Zcela převažujícím zdrojem hluku je automobilová doprava. Podle výpočtů realizovaných v rámci Strategické hlukové mapy 2017 pro aglomeraci Praha (z údajů roku 2016) bylo cca 73 % populace zatíženo hlukem L (dvn) vyšším než 55 dB. Na základě strategických hlukových map jsou identifikována kritická místa, jimž je věnována prioritní pozornost v plánování a realizaci protihlukových opatření. K těmto opatřením náleží výstavba protihlukových clon, výměny povrchů na vybraných komunikacích, rekonstrukce tramvajových tratí, modernizace  vozového parku MHD, výstavba bariérových objektů, organizační opatření v dopravě aj.
Na výběr možných protihlukových opatření je zaměřen akční plán snižování hluku, který navazuje na zpracování strategické hlukové mapy. Poslední zpracování akčního plánu je z roku 2017 a vychází z 2. kola strategického hlukového mapování.
Opatření ke snižování hluku byla v roce 2017, tak jako v předchozích letech, realizována rovněž na letišti Praha/Ruzyně. Vedle běžných provozních, technických a ekonomických opatření ke snižování hluku z letecké dopravy je nutné uvést omezení nočního provozu – pohybů letadel v noční době.


2016

Závažným problémem města zůstává hluk ve venkovním prostředí. Zcela převažujícím zdrojem hluku je automobilová doprava. Podle výpočtů realizovaných v rámci vyhodnocení vlivu konceptu územního plánu na udržitelný rozvoj hlavního města (z údajů roku 2009) bylo cca 47 % populace zatíženo hlukem L (dn) vyšším než 55 dB.
Na základě strategických hlukových map jsou identifikována kritická místa, jimž je věnována prioritní pozornost v plánování a realizaci protihlukových opatření. K těmto opatřením náleží výstavba protihlukových clon, výměny povrchů na vybraných komunikacích, rekonstrukce tramvajových tratí, modernizace vozového parku MHD aj.
Opatření ke snižování hluku byla v roce 2016, tak jako v předchozích letech, realizována rovněž na letišti Praha Ruzyně. Vedle běžných provozních, technických a ekonomických opatření ke snižování hluku z letecké dopravy je nutné uvést omezení nočního provozu – pohybů letadel v noční době.


2014

Závažným problémem města zůstává hluk ve venkovním prostředí. Zcela převažujícím zdrojem hluku je automobilová doprava. Podle výpočtů realizovaných v rámci vyhodnocení vlivu konceptu územního plánu na udržitelný rozvoj hlavního města (z údajů roku 2009) je cca 47 % populace zatíženo hlukem L (dn) vyšším než 55 dB. Na základě strategických hlukových map jsou identifikována kritická místa, jimž je věnována prioritní pozornost v plánování a realizaci protihlukových

opatření. K těmto opatřením náleží výstavba pro- Protihlukové clony (PHC) navrhované akčním plánem (realizované do 2014) tihlukových clon, výměny povrchů na vybraných komunikacích, rekonstrukce tramvajových tratí, modernizace vozového parku MHD aj. Opatření ke snižování hluku byla v roce 2013, tak jako v předchozích letech, realizována rovněž na letišti Praha Ruzyně. Vedle běžných provozních, technických a ekonomických opatření ke snižování hluku z letecké dopravy je nutné uvést omezení nočního provozu – pohybů letadel v noční době.


2013

Závažným problémem města zůstává hluk ve venkovním prostředí. Zcela převažujícím zdrojem hluku je automobilová doprava. Podle výpočtů realizovaných v rámci vyhodnocení vlivu konceptu územního plánu na udržitelný rozvoj hlavního města (z údajů roku 2009) je cca 47 % populace zatíženo hlukem L (dn) vyšším než 55 dB. Na základě strategických hlukových map jsou identifikována kritická místa, jimž je věnována prioritní pozornost v plánování a realizaci protihlukových opatření. K těmto opatřením náleží výstavba protihlukových clon, výměny povrchů na vybraných komunikacích, rekonstrukce tramvajových tratí, modernizace vozového parku MHD aj. Opatření ke snižování hluku byla v roce 2013, tak jako v předchozích letech, realizována rovněž na letišti Praha/ Ruzyně. Vedle běžných provozních, technických a ekonomických opatření ke snižování hluku z letecké dopravy je nutné uvést omezení nočního provozu - pohybů letadel v noční době.


2012

Závažným problémem města zůstává hluk ve venkovním prostředí. Zcela převažujícím zdrojem hluku je automobilová doprava. Podle výpočtů realizovaných v rámci vyhodnocení vlivu konceptu územního plánu na udržitelný rozvoj hlavního města (z údajů roku 2009) je cca 47 % populace zatíženo hlukem L(dn) vyšším než 55 dB. Na základě strategických hlukových map jsou identifikována kritická místa, jimž je věnována prioritní pozornost v plánování a realizaci protihlukových opatření. K těmto opatřením náleží výstavba protihlukových clon, výměny povrchů na vybraných komunikacích, rekonstrukce tramvajových tratí, modernizace vozového parku MHD aj. Opatření ke snižování hluku byla v roce 2012, tak jako v předchozích letech, realizována rovněž na letišti Praha / Ruzyně. Vedle běžných provozních, technických a ekonomických opatření ke snižování hluku z letecké dopravy je nutné uvést omezení nočního provozu – pokles pohybů letadel v noční době v roce 2012 oproti předchozím rokům.


2011

Závažným problémem města zůstává hluk ve venkovním prostředí. Zcela převažujícím zdrojem hluku je automobilová doprava. Podle výpočtů realizovaných v rámci vyhodnocení vlivu konceptu územního plánu na udržitelný rozvoj hlavního města (z údajů roku 2009) je cca 47 % populace zatíženo hlukem L(dn) vyšším než 55 dB. Na základě strategických hlukových map jsou identifikována kritická místa, jimž je věnována prioritní pozornost v plánování a realizaci protihlukových opatření. K těmto opatřením náleží výstavba protihlukových clon, výměny povrchů na vybraných komunikacích, rekonstrukce tramvajových tratí, modernizace vozového parku MHD aj. Opatření kesnižování hluku byla v roce 2011, tak jako v předchozích letech, realizována rovněž na letišti Praha / Ruzyně. Vedle běžných provozních, technických a ekonomických opatření ke snižování hluku z letecké dopravy je nutné uvést omezení nočního provozu - pokles pohybů letadel v noční době v roce 2011 oproti předchozím rokům.


2010

Závažným problémem města zůstává hluk ve venkovním prostředí. Zcela převažujícím zdrojem hluku je automobilová doprava. Podle výpočtů realizovaných v rámci strategických hlukových map je 87 % populace zatížené denním hlukem L(den) nad 55 dB, obdobně 85 % populace je zatížené nočním hlukem L(noc) nad 45 dB. Na základě strategických hlukových map jsou identifikována kritická místa, jimž je věnována prioritní pozornost v plánování a realizaci protihlukových opatření.


2009

Závažným problémem města zůstává hluk ve venkovním prostředí. Zcela převažujícím zdrojem hluku je automobilová doprava. Podle výpočtů realizovaných v rámci hlukových map je 87 % populace zatížené denním hlukem L(den) nad 55 dB, obdobně 85 % populace je zatížené nočním hlukem L(noc) nad 45 dB. Na základě hlukových map jsou identifikována kritická místa, jimž je věnována prioritní pozornost v plánování a realizaci protihlukových opatření.