Archiv novinek (Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Archiv novinek

Celkový počet: 1
  • 8. 7. 2008 Strategické hlukové mapy a akční plány snižování hluku
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Directive 2002/49/EC) je základem pro evropský systém opatření k postupnému snižování hlukové zátěže obyvatel hlukem všech zdrojů, zejména z dopravy. Strategická hluková mapa je určena pro globální posouzení aktuálního stavu hlukové zátěže obyvatel z různých zdrojů hluku v dané oblasti nebo pro určení předpokládaného vývoje hlukové situace v této oblasti.
Celkový počet: 1